Vi måste hjälpas åt idag och för att stoppa utsläppen och rädda havet för framtida generationer, menar insändarskribenten.
Vi måste hjälpas åt idag och för att stoppa utsläppen och rädda havet för framtida generationer, menar insändarskribenten. Bild: Gorm Kallestad

Agera nu så att framtidens barn kan bada vid Hallands stränder

Vi måste hjälpas åt idag för att stoppa utsläppen och rädda havet för framtida generationer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Jag bor nära en bäck ett par hundra meter innan den rinner ut i havet. De senaste åren har den varit översvämmad oftare och kraftigare än förr. Den ökande nederbörden gör att alla våra halländska åar och bäckar fylls med forsande, brunt vatten. Den bruna humusen är i sig inte farlig men med de forsande vattendragen åker även annat ut i havet.

Vi har börjat vänja oss vid perioder av badförbud på grund av för höga bakteriehalter. Det är illa, men bakterierna bryts ner naturligt med tiden.

Det är värre med näringsämnena. Övergödningen kommer av utdikningar av odlingsslätter och skog, användning av konstgödsel och mer och mer transporter av människor och varor.

ANNONS

Värst är kanske det som är helt osynligt för oss; olika kemikalier som kan vara reproduktionsstörande och cancerframkallande, och mikroplaster som tar sig in i den biologiska näringskedjan. De största källorna till mikroplaster i den svenska miljön är idag bildäck och målarfärg. Kemikalier kommer från det mesta som vi gör och konsumerar, och från bekämpningsmedel.

Vi som bor längs Hallands vackra kust kan se vad det leder till i havet. För femtio år sedan var det som regel kristallklart, nu oftare mer eller mindre grumligt. Fisken har minskat. Andelen tunna, slippriga arter av tång har ökat. De vittrådiga, giftiga flytalgerna som härjat Östersjön i decennier, blir vanligare även i Kattegatt när det är värmebölja och vindstilla.

Ett par industrinedläggningar och fler elfordon har minskat vissa utsläpp men det räcker inte på långa vägar. De som har makt i samhället behöver hjälpa oss så att det blir lätt att göra rätt. Och du kan själv göra mycket!

• Arbeta för återställda våtmarker som stoppar en del av näringen på väg mot havet.

• Cykla, gå, samåk, och ta buss eller tåg för att minska biltrafiken.

• Köp färre prylar och renovera inte i onödan.

• Ät giftfritt från ekologiska lokala odlare, mindre kött och miljögodkänd fisk.

ANNONS

Vi måste hjälpas åt idag och för att stoppa utsläppen och rädda havet för framtida generationer. Visst vill du att dina barnbarnsbarn ska kunna bada vid våra vackra stränder?

Sara

ANNONS