Centerpartiet föreslår så kallade ingångsföretag. ”Hela företagandet ska kunna hanteras via en app i telefonen”, skriver Gzim Ramadani (C).
Centerpartiet föreslår så kallade ingångsföretag. ”Hela företagandet ska kunna hanteras via en app i telefonen”, skriver Gzim Ramadani (C). Bild: Annika Byrde

Affärsidé och mobiltelefon – allt som krävs för att starta företag med nytt förslag

Centerpartiet föreslår ingångsföretag där enskilda ska kunna bedriva en verksamhet som omsätter maximalt 250 000 kronor per år.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vi behöver bli betydligt bättre på skapa fler jobb och företag i Sverige och förbättra integrationen så att fler människor får möjlighet att göra ekonomiska fria och självständiga val. Därför vill jag och Centerpartiet se en ny företagsform som förenklar och underlättar för den som vill försörja sig genom eget företagande. Vi tror att fler, såväl inrikes som utrikes födda, skulle ta chansen om det blev betydligt enklare att starta och driva företag.

Vi kallar företagsformen för ingångsföretag. Tanken är att man som enskild person ska kunna bedriva en verksamhet som omsätter maximalt 250 000 kronor per år. Hela företagandet ska kunna hanteras via en app i telefonen.

ANNONS

Vid varje transaktion dras automatiskt en schablonskatt på 25 procent som går till Skatteverket. Resterande 75 procent stannar hos företagaren. Inga mer krångliga regler eller tidskrävande blanketter, en affärsidé och en mobiltelefon är allt som krävs för att starta ett företag med Centerpartiets nya förslag om ingångsföretag.

Det kräver ingen kunskap om svensk byråkrati eller skattelagstiftning. Ingen moms behöver bokföras, inga egenavgifter betalas och ingen preliminärskatt beräknas. Det enda som ingångsföretagaren behöver hålla koll på är sin försäljning. På så sätt kan fler ta första steget, testa sin affärsidé för att i nästa steg utveckla den till ett större företag. Det ska vara enkelt att starta och driva företag som får hela Sverige att blomstra.

Gzim Ramadani (C)

kommunkandidat

riksdagskandidat

ANNONS