”Vi är inte i början av 2000-talet, när varje stad skulle ha en signaturbyggnad särskilt inte för att husera allehanda konferenser.”
”Vi är inte i början av 2000-talet, när varje stad skulle ha en signaturbyggnad särskilt inte för att husera allehanda konferenser.” Bild: White arkitekter

Hur ska ”makt-bygget” tillföra kommuninvånarna något positivt?

Det är dags för politiker och profession att lägga fram sina argument för varför man håller fast vid ett förlegat koncept för utveckling. Det skriver Flemming Norrgren om hotellplanerna på Österskans i ett brev till ledarsidan. Den politiske redaktören svarar.

ANNONS
|

Hallandspostens ledarsida fortsätter sitt kampanjarbete för politiker i Halmstad. Opinionsjournalistik är ledarsidors roll, men läsare kan begära välgrundad argumentation och mindre av lätt föraktfull ton mot de som engagerar sig?

Som många politiker blir redaktören likt en överbeskyddande förälder – det är trevligt med människors engagemang, samtidigt besvärande när de inte tycker rätt. De får lite folkomröstning men sedan räta in sig i ledet för att Halmstad ska utvecklas – men hur avser man att Halmstad ska utvecklas av ett jättehotell?

Vi är inte i början av 2000-talet, när varje stad skulle ha en signaturbyggnad särskilt inte för att husera allehanda konferenser. Efter 2021 är det osannolikt att företag ökar sitt resande land och rike runt för överläggningar och genom det belastar ekonomi och klimat.

ANNONS

Vi som tycker att utveckling kan vara annat än ett förfulande klumpigt bygge på parkett anses vara bakåtsträvare, som inte bejakar entreprenörskap (att en hotellkedjas exploatering av city är entreprenörskap kan diskuteras).

Frågan rymmer många dimensioner och att människor engagerar sig bör inte avfärdas med några klappar på huvudet. I stället borde argumenten för och emot prövas seriöst.

Låt oss diskutera funktion och skönhet. Företagsledningar är överens om att efter pandemin avsevärt minska resande till förmån för kommunikation online. Tjänsteresor kommer att drastiskt reduceras. Detta är en pelare i ett storhotells ekonomi. Konferenser kommer minska ordentligt, värdet är ofta tveksamt.

Företagen kan spara utgifter och minska klimatavtryck och tvekar inte att ta hem dessa vinster. Tror någon att innerstaden kommer locka turister att fylla ett själlöst storhotell? Om det inte bär sig ekonomiskt, vad göra?

Ledarsidan har lite slarvigt formulerat att smaken är olika när det gäller utformningen av hotellet. Estetik varierar över tiden men viss konst, musik och arkitektur har bestående värde, uppskattas över generationer. Forskning om hur människor uppskattar skönhet visar att människor förenas i att tycka om hus som är väl proportionerade, mänskliga i volym och samspelar väl med omgivningen.

Omvänt tycker flertalet inte om hus som dominerar omgivningen, byggnadsvolymer i obalans eller om likformigheten blir långt driven. Skälen till oppositionen mot hotellet är just obalans i volym, alltför stor dominans och brist på goda proportioner.

ANNONS

Det är dags för politiker och profession att lägga fram sina argument för varför man håller fast vid ett förlegat koncept för utveckling. Det kan kosta mycket, minska citys attraktivitet och hindra användning av marken på ett vackrare, mer kreativt sätt.

På vilket sätt tänker politikerna att detta ”makt-bygge” ska tillföra kommunens invånare något positivt och hur ser de på riskerna med att det ska stå halvtomt? De partier som visar civilkurage, vågar ompröva sig i den här frågan har mycket att vinna. Det är inte fel att ha en känsla för balansen mellan folkvilja och politisk vilja.

Och vad säger professionen, de som ska ha sakkunskap? White är upphov till förslaget, men det finns väl andra arkitekter? Och även om Halmstads byggnadskontor är i som det verkar ständig kris så lär det enligt ryktet finnas en stadsarkitekt – vad tycker denne?

I många decennier har vi sett storskaliga politiska byggnadsinitiativ haverera: Miljonprogram som skapat utanförskap, kriminalitet; cityomvandling på 1970-talet för att bana väg för Epa, Domus och kontor utan tanke på kulturmiljöer; tillskyndande av köplador som leder till masskonsumtion och tomhet och till att stadskärnorna utarmas.

Skrev någon på ledarsidan att utveckling så där i största allmänhet är bra?

ANNONS

Flemming Norrgren

professor emeritus, Chalmers

Steninge

Svar direkt:

Det planerade hotellet på Österskans ser jag inte som en signaturbyggnad utan främst som ett sätt att ta vara på den potential som Halmstad har att utvecklas. Tar man inte fasta på hotellplanerna är man på något sätt emot att stadskärnan ska förändras.

Flemming Norrgren skriver om konstideal, och det låter vackert. Men man måste utgå från de förutsättningar som faktiskt finns, det vill säga att en entreprenör vill satsa på att bygga ett nytt hotell i centrala Halmstad.

Den som kritiserar bör i rimlighetens namn också föra fram egna förslag på vad som ska hända på Österskans, de lyser dock med sin frånvaro hos Flemming Norrgren.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS