Straffpåföljden för psykiskt våld föreslås bli fängelse i upp till fyra år.
Straffpåföljden för psykiskt våld föreslås bli fängelse i upp till fyra år. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Visa civilkurage mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer omtalas ofta som fysiskt våld, men en stor andel utgörs av andra former av våld så som till exempel psykiskt våld.

ANNONS
|

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och förövaren är i en majoritet av fallen en man. Många, många barn upplever våld i sin familj.

Våld i nära relationer omtalas ofta som fysiskt våld, men en stor andel utgörs av andra former av våld så som till exempel psykiskt våld. Den psykiska formen av våld är svårare att upptäcka, men är lika förödande som fysiska våldshandlingar.

Exempel på psykiskt våld är nedsättande kommentarer, ekonomiskt utnyttjande, försummelse och isolering från vänner och familj. Det kan också handla om förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar. Handlingar som sker i alla samhällsklasser!

ANNONS

Enligt rådande lagstiftning definieras ofta psykiska våldshandlingar inte som brott. Vem tänker att nedsättande kommentarer eller ryktesspridning som till exempel "den personen är sjuk i huvudet" eller "hon är en hora" är brottsligt? Det är väl okej att prata ner någon man inte gillar? Och att skrika, hota och nedvärdera? Det får man väl göra i en familj?

Nej. Det är inte okej. Det är brottsligt, och tack och lov förhoppningsvis än mer tydligt tack vare den omfattande utredning som genomförts kring psykiskt våld det senaste året.

I förra veckan presenterades departementspromemorian "Straffansvar för psykiskt våld", i vilken utredaren föreslår att psykisk misshandel införs i brottsbalken. Brottet tar bland annat sikte på den som upprepat utsätter en annan person för nedvärderande, förolämpande eller på annat sätt kränkande gärningar. Straffpåföljden föreslås bli fängelse i upp till fyra år. Förhoppningsvis kan denna utredning leda till en lagstiftning som verkligen motverkar våld i nära relationer.

Avslutningsvis, och som ytterligare ett led i att bekämpa alla typer av våldshandlingar - acceptera aldrig våld, och stöd våldsutsatta. Visa civilkurage - always!

Nolltolerant

ANNONS