Sverigedemokraterna är motståndare till storskalig vindkraft.
Sverigedemokraterna är motståndare till storskalig vindkraft. Bild: Johan Nilsson/TT

Vindkraft till vilket pris?

Om kommunfullmäktige hade bifallit SD:s motion om att inrätta en vindkraftsplan så hade den planerade utbyggnaden aldrig blivit aktuell, menar skribenterna.

ANNONS
|

Vem kompenserar fastighetsägarna i närheten till Bräknesbacken-projektet om detta blir verklighet? Fakta är ju att vi med säkerhet vet att värdet på närliggande fastigheter sjunker.

I en undersökning som presenterades i Villaägarna 23 juni 2022 så kan man konstatera att i norra Sverige så handlar det om upp mot 25 procent inom två kilometer och fallande med ökande avstånd. Då handlar det ju dessutom om vindkraftverk som är betydligt lägre än de 260 meter som planeras i detta projektet.

Vi kan alltså konstatera att bortsett från kraftigt försämrad livskvalitet med infraljud, rörlig skugga, fast och blinkande sken, så förväntas nu invånarna i närområdet acceptera ekonomisk skada som lök på laxen. Till detta skall läggas påverkan på naturmiljöer som påverkar rekreationsområden.

ANNONS

Att Sverigedemokraterna är motståndare till storskalig vindkraft är välkänt. Att Sverigedemokraterna Halmstad är motståndare till detta projekt är således ingen överraskning. Om kommunfullmäktige hade bifallit vår motion om att inrätta en vindkraftsplan så hade denna planerade utbyggnad aldrig blivit aktuell. Då hade både närheten till permanentboende och storleken på kraftverken varit något som hade fallit på regelverket.

Vi kommer därför att lägga denna motion igen i närtid. Vi hoppas då på en snabb beredning så att invånarna tydligt kan se vilka partier som står bakom utbyggnaden som påverkar så många.

Andreas Ahlqvist (SD), kommunråd

Joacim Svensson (SD), gruppledare

ANNONS