Vi ska självklart vara stolta över de tjänster och produkter som kommer härifrån, oberoende av vilket hemland plantören, djurskötaren eller traktorföraren har, skriver Christofer Bergenblock (C) i en slutreplik.
Vi ska självklart vara stolta över de tjänster och produkter som kommer härifrån, oberoende av vilket hemland plantören, djurskötaren eller traktorföraren har, skriver Christofer Bergenblock (C) i en slutreplik. Bild: Johan Gunséus / TT

Vi ska slå vakt om det halländska näringslivet

Vi ska självklart vara stolta över de tjänster och produkter som kommer härifrån, oberoende av vilket hemland plantören, djurskötaren eller traktorföraren har.

ANNONS

Slutreplik. Apropå insändaren ”Rimliga och nödvändiga ändringar”, 16/1.

Sverigedemokraternas arroganta inställning till halländska företagare som är beroende av arbetskraft från tredje land är talande på flera olika plan. Dels handlar det om deras bristande förståelse för näringslivet, dels om deras bristande kunskap om arbetsmarknaden.

Totalt sett har Sverige haft omkring 20 000 arbetare per år ifrån länder utanför EU under de senaste åren och av dessa jobbar över 7 000 i de gröna näringarna. Under 2021 fick 1 607 personer tillstånd för arbete inom djur, skog och växtodling, 88 fick tillstånd som maskinförare och 5 546 fick tillstånd som plantörer och bärplockare. Till detta kommer ytterligare 50 tillstånd för biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk.

ANNONS

Det är förstås lätt att sitta i Stockholm och peka på de halländska företagarna och säga att de får lösa sina behov på andra sätt, men det speglar också en enorm tondövhet gentemot företagarnas vardag. Särskilt i en tid då de redan drabbats av regeringens skattehöjningar och ännu inte fått besked om det sedan länge utlovade elstödet.

Det märks även att SD lever i tron att antalet arbeten är något konstant som därmed kan fördelas ut inom befolkningen. Den formen av planekonomisk syn på arbetsmarknaden står i bjärt kontrast till Centerpartiets mer marknadsliberala syn på antalet arbeten som något dynamiskt och föränderligt.

Detta handlar också om att arbete ger arbete. När en person mjölkar korna på en halländsk gård så bidrar det arbetet till att skapa ytterligare arbete för den som transporterar mjölken till fabrik, för den som paketerar eller förädlar mjölken och för den som i slutändan säljer mjölkprodukterna i en affär.

Som riksdagsledamöter ifrån Halland kan det omöjligt vara vår uppgift att försämra villkoren för det halländska näringslivet utan tvärtom måste vi slå vakt om det. Vi ska självklart vara stolta över de tjänster och produkter som kommer härifrån, oberoende av vilket hemland plantören, djurskötaren eller traktorföraren har.

ANNONS

Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot, Halland

ANNONS