Översvämningarna som drabbade Sverige och Europa i somras är nära och konkreta exempel på de förödande konsekvenserna som klimatförändringarna medför, skriver insändarskribenterna.
Översvämningarna som drabbade Sverige och Europa i somras är nära och konkreta exempel på de förödande konsekvenserna som klimatförändringarna medför, skriver insändarskribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi måste förbereda oss för fler kriser

En robust civil krisberedskap är avgörande för Sveriges förmåga att hantera liknande kriser i framtiden.

ANNONS
|

Den 29 september släpptes covid-restriktionerna och vi är många som har längtat till en återgång till en enklare vardag. Men pandemin har gjort vår sårbarhet som människor och samhälle smärtsamt uppenbara.

Trots att denna fas i pandemin präglas av förväntan och lättnad är det viktigt att vi fortsätter utvärdera och reflektera kring vår beredskapsförmåga som land. Detta må vara vår första pandemi, men vi måste förbereda oss för fler. För det kommer fler kriser.

Vi i Miljöpartiet har länge påpekat vikten av att rusta samhället för de utmaningar som bland annat klimatförändringarnas konsekvenser medför för vårt samhälle. En robust civil krisberedskap är avgörande för Sveriges förmåga att hantera liknande kriser i framtiden.

ANNONS

Att göra allt vi kan för att minska utsläppen och minimera uppvärmningen av jorden är de främsta förebyggande åtgärderna för att undvika fler framtida samhällskatastrofer. Översvämningarna som drabbade Sverige och Europa i somras är nära och konkreta exempel på de förödande konsekvenserna som klimatförändringarna medför.

Det här är viktigt på alla nivåer. Beredskapen behöver höjas i kommuner, regioner och nationellt – inte minst med klimatanpassning på de olika områden som de var för sig och tillsammans ansvarar för.

Kostnaden är stor på individnivå och för samhället i stort. Klimatförändringar leder också till att sjukdomar som bärs av insekter sprids enklare och ökar generellt risken för fler pandemier i framtiden. Till exempel kan det handla om fästingsburna eller knott- och myggburna sjukdomar.

För att värna och skydda civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, finns det stora behov att under många år framöver stärka totalförsvarets civila delar.

Vi har inte råd att vara naiva. Samtidigt som många av oss drar en lättnadens suck, behöver vi i nästa andetag komma ihåg att om vi förbereder oss ordentligt nu kommer nästa kris bli mindre smärtsam.

Elisabeth Falkhaven (MP), riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

Nicklas Larsson (MP), ordförande MP Hylte

Christian Andersson (MP), ordförande MP Halmstad

ANNONS

Margareta Lindgren (MP), ordförande MP Laholm

Jan Riise (MP), ordförande MP Halland

ANNONS