Vi har under lång tid avverkat mindre än vad som vuxit i Sverige

Ungefär hälften av skogsarealen i Sverige ägs i dag av 330 000 enskilda familjeskogsbrukare. Av dessa är runt 52 000 medlemmar i Södra.

ANNONS
|

Replik. Svar till ”Kerstin”, 29/8.

Genom ett så spritt ägande ökar mångfalden i den svenska skogen. I familjeskogsbruket, med sina mindre enheter, blir också de föryngringsavverkningar som sker relativt små.

Signaturen Kerstin menar att skogsindustrin far med osanning när det gäller fossilfrihet och förnybarhet. Att skog är fossilfri råder det ingen tveksamhet om. Inte heller om att koldioxid binds av växande skog. Vi har under lång tid avverkat mindre än vad som vuxit i Sverige och känner en trygghet i detta. Här skövlar vi inte skog, det finns ett lagstadgat återbeskogningsansvar som också följs.

Om man leker med tanken att ersätta skogsprodukter med andra råvaror, vad tror du det skulle få för konsekvenser för vår miljö?

ANNONS

Under 2018 nyttjades över 18 procent av den produktiva skogsmarken hos Södras medlemmar till annat än produktion. Detta i form av exempelvis frivilliga avsättningar, formellt områdesskydd och generell hänsyn vid föryngringsavverkningar. Det är betydligt mer än de 5 procent som Kerstin anger.

Det bör tilläggas att skogsindustrin står för en mycket stor del av svensk nettoexport. Många arbetstillfällen skapas här, vilket genererar skatteintäkter. Detta ”glöms ofta bort”, men är också viktigt.

Bo Magnus Källsgård

ordförande

Södra Hallands skogsbruksområde

Södra

ANNONS