Vi har krav på effektivitet och kvalitet

Svanenmärkta maskindiskmedel diskar rent – vi har krav på effektivitet och kvalitet. Maskindiskmedlet ska vara testat enligt IKW:s standard.

ANNONS
|

Replik. Svar till Berith och Sverker Paulson, 4/9.

Där tar man hänsyn till vattenhårdhet, specifikt referensdiskmedel och att samma maskin, samma typ av program används vid testet. Vi ställer även krav på dosering i relation till effektivitet.

Med Svanenmärkta maskindiskmedel minskar utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanenmärkningen främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, kräver effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar.

Anna Norberg

pressansvarig Miljömärkning Sverige

ANNONS