Vi har gått i fällan - diskuterar enbart om bilarna ska gå över eller under Nissan

Det finns en kognitiv fälla som kallas ”Einstellungeffekten” som inträffar när man försöker lösa nya problem med föråldrade metoder.

ANNONS
|

”Einstellung” handlar om ”anpassning” och ”attityd” och definierar situationer där man anpassar sig till de mest kända och enkla lösningarna och samtidigt förhindrar nya alternativ.

Mitt igenom Halmstads hjärta rusar dagligen 30 000 fordon över Nissan. Det är naturligtvis ohållbart. Det visionära synsättet hade varit att diskutera hur allt fler människor ska kunna förflytta sig smidigt i ett långsiktigt perspektiv. I stället har vi gått i fällan och diskuterar enbart om bilarna ska gå över eller under Nissan.

Den kommunala beslutsprocessen är behäftad med en kortsiktighet som är värre än på det nationella planet. På kommunal nivå finns inte samma tradition av offentligt utredande med tillhörande remissförfarande som på statlig nivå. De utredningar som görs befäster snarare de idéer som slagits fast från första början.

ANNONS

Risken är att när ett gigantiskt broprojekt står färdigt är det redan omodernt. Snart blir det fullt även på den nya bron eller så har insikten kommit att trafikproblem måste lösas på helt andra sätt. I båda fallen har resurser som skulle kunnat användas för helt andra ändamål kastats i ån. Men det blir ett problem för nya politiker att ta hand om. De som en gång fattade beslutet är inte längre kvar och kan inte ställas till ansvar.

Staden är i dag en plats där människor sitter en och en i fyra meter långa och två ton tunga pjäser och väntar på att trafikljuset ska slå om till grönt. Men det behöver inte vara så. Det är inte så länge sedan det var svårt att tänka sig en stad utan hästdroskor. Man satt fast i samma tankefälla som vi gör i dag. Vi kan inte tänka en stad utan bilar. Det är när vi tar oss ur den kognitiva låsningen som samhällen förändras. Den dagen kommer vi att sakna bilarna lika mycket som vi i dag saknar hästbajset på gatorna.

Göran Lund

ANNONS