Vi hade möjlighet att förbereda oss innan viruset nådde landets gränser

Coronaviruset lamslår stora delar av världen. Även i Sverige har man stängt ned verksamheter, och företagen varslar.

ANNONS
|

Ingen vet i dag hur allvarliga konsekvenserna kommer att bli för samhället, i antal sjuka, döda, konkurser, arbetslöshet och allt vad det för med sig.

Välfärden i Sverige har sedan tidigare haltat rejält, och den lågkonjunktur som vi väntats gå mot lär slå till både snabbare och kraftigare än vad någon räknat med och försätta landet i en mycket allvarlig kris.

Vi hade möjlighet att förbereda oss innan viruset nådde landets gränser och vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning, kontrollera och testa dem som befunnit sig i riskområden, satt dem i karantän, men det gjordes inte.

En flertal experter har också skarpt kritiserar Folkhälsomyndigheten och dess företrädare för att varken agera tillräckligt snabbt eller kraftfullt, och man har även ifrågasatt kompetensen då det har gjorts en rad uttalanden som visat sig felaktiga.

ANNONS

Tyvärr är det ju heller inte första gången vi kan se att myndigheters agerande under ledning av den socialdemokratiska regeringen tillsammans med januaripartierna starkt ifrågasatts.

En del myndigheter och företag har dock agerat och trotsat FHM och låtit medarbetare som befunnit sig i riskområden arbeta hemifrån 14 dagar.

Hade man gjort detsamma i Region Halland och låtit anställd som varit utomlands testa sig, exempelvis på IVA i Varberg, så hade man kanske kunnat undvika smittspridningen där.

Carita Boulwén (SD)

Gruppledare

Region Halland

ANNONS