Vi förlorar på avskaffat producentansvar

Ett avskaffat producentansvar för returpapper skulle höja avfallstaxorna för alla hushåll och återvinning av returpapper minska.

ANNONS
|

Replik

på insändaren "Alla vinner på pappersåtervinning", i HP den 24 maj.

Sveriges drygt 10 miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Ett avskaffat producentansvar för returpapper skulle höja avfallstaxorna för alla dessa hushåll och återvinning av returpapper minska.

Centerpartiet backar regeringens besked om att lyfta bort producentansvaret för returpapper. Det är oroande. De vill skicka räkningen för insamling och behandling vidare till kommunerna och i förlängningen till medborgarna. Det är ett klart avsteg, såväl från principen om att förorenaren ska betala som från tanken om en cirkulär ekonomi.

Både hushåll och miljö skulle förlora på ett slopat producentansvar, förklarar insändaren.
Både hushåll och miljö skulle förlora på ett slopat producentansvar, förklarar insändaren. Bild: Martina Holmberg/TT

Vi instämmer i att journalistik och medier är mycket viktiga i en demokrati, men ser inte att problem med bristande reklamintäkter och sviktande pappersupplagor adresseras med ett avskaffat producentansvar. Istället ser vi en märklig signal om frikort från en central princip i miljöpolitiken. Det rimmar mycket illa med ambitionen att utveckla Sverige i riktning mot en cirkulär ekonomi. Vi ser en klar risk att detta kommer att undergräva förtroendet för system som baseras på att hushåll sorterar sitt avfall och lämnar för återvinning.

ANNONS

Befriar man pappersbolagen från producentansvar minskar deras incitament för att återvinna. Det är illavarslande för miljön. Analyser visar dessutom att ca hälften av allt returpapper är direktreklam.

De politiker som vill avskaffa producentansvaret är skyldiga svaret om vilka de menar ska stå för kostnaden att finansiera det upphävda producentansvaret. Är det kommunernas medborgare som via höjd avfallstaxa ska finansiera att bland annat direktreklam undantas från producentansvar?

I sin debattartikel skriver Ola Johansson ”att det måste gå”. I brist på klarspråk om hur ett avskaffat producentansvar drabbar hushåll och miljön utgör det en klen tröst för alla Sveriges hushåll som riskerar att få överta kostnaden för producentansvar från Stora Enso, SCA och Holmen med flera. Om Centerpartiet, likt oss, är måna om tidningsbranschen bör insatser istället riktas mot faktiska problem och inte mot att försämra för hushåll och miljön.

Rikard Silverfur

chef Utveckling & Hållbarhet

Fastighetsägarna Sverige

ANNONS