Vi fick inte riktigt svar på våra frågor

Jonas Bergmans svar på vår debattartikel den 23 juli 2019 handlar mycket om samarbete från Socialdemokraterna.

ANNONS
|

Replik. Svar till Jonas Bergman (M), debatt 8/8.

Men också att svaret från alliansminoriteten på hur kommunens olika delar ska kunna samarbeta är sammanslagningar. Att slå ihop förvaltningar, nämnder, styrelser och bolag på olika sätt.

Vi menar att samarbete ska kunna ske i kommunens alla delar även utan omorganisationer.

Politiken kan inte handla om att lösa problem med en omorganisation för att sedan ge ansvar till tjänstepersoner att lösa resten. Där skiljer sig vår politik.

Vi fick inte riktigt svar på våra frågor. Vad gör alliansminoriteten för att hjälpa:

• om inte tjänstepersonerna kan lösa ert sparbeting utan att det drabbar medborgarna negativt

ANNONS

• om inte tjänstepersonerna kan lösa ert sparbeting utan att det eller tvingar fram ett tunnelseende hos personal

• om regelverk och reglementen gör det svårt att samarbeta

• om ekonomisystemet sätter käppar i hjulet för samarbete i kommunen

• om vård och omsorg måste sökas utanför kommunen med de ekonomiska och mänskliga problem det innebär.

Eftersom du inte har svarat direkt på våra frågor undrar vi om vi ska tolka det så att det är genom privatisering och sponsring, av till exempel parkbänkar, du vill lösa problemen? Detta ser vi som klassisk moderatpolitik!

Tord Johansson

fullmäktigeledamot

Rose-Marie Edlund

ersättare i fullmäktige

ANNONS