I samband med att det inom kort kommer en ny transportplan så måste infrastrukturen för el och laddning av elfordon tas med på ett helt nytt sätt, skriver Roland Malmenborn (M), ledamot teknik- och fritidsnämnden i Halmstad.
I samband med att det inom kort kommer en ny transportplan så måste infrastrukturen för el och laddning av elfordon tas med på ett helt nytt sätt, skriver Roland Malmenborn (M), ledamot teknik- och fritidsnämnden i Halmstad. Bild: Johan Persson

Vem drar ur kontakten?

Systemet för betalning måste bli enkelt och bra system finns att tillgå både i Göteborg och Helsingborg. Elbilsägarna måste stå för sin egen energikostnad allt enligt likställighetsprincipen!

ANNONS

Att kunna ladda eller tanka sin elbil är nödvändigt om den ska kunna användas. Under en uppstartsperiod så har Halmstads kommun genom sina cirka 40 laddstolpar erbjudit möjlighet att ladda i samband med parkering. Kostnaden för energi hamnar då hos skattebetalarna, vilket är orimligt med den stora ökning av elfordon som nu sker.

Funderingar om hur kostnaden och parkering ska länkas samman i framtiden är inte enkel.

På privat mark kan säkert fastighetsägaren lösa detta men hur ska vi göra på gator och vägar, så kallad allmän platsmark, där kommunen tar betalt för parkering med mera.

Systemet för betalning måste bli enkelt och bra system finns att tillgå både i Göteborg och Helsingborg. Elbilsägarna måste stå för sin egen energikostnad allt enligt likställighetsprincipen!

ANNONS

Men Halmstad är en stor kommun, och i samband med att det inom kort kommer en ny transportplan så måste infrastrukturen för el och laddning av elfordon tas med på ett helt nytt sätt.

Hur tanken är att ta hand om de turister som kommer med elbilar till sommaren och som förmodligen gärna vill vistas i de kustnära områdena är en akut fråga som knappast berörts ännu. Avsaknad av kommunal mark för parkeringsplatser, som kanske är en grund för att placera laddare är ett problem. Här måste öppnas för privata initiativ att ladda elfordon, vilka är ett måste för vår önskan att klimatet håller sig på en acceptabel nivå.

Hur löser vi detta inför sommarens turister och eltrafikanter?

Roland Malmenborn (M), ledamot teknik- och fritidsnämnden

ANNONS