I aktiebolag är det alltid ägarna som bestämmer. Inte vd. Vd skall genomföra det ägarna fastställt, skriver ”Vitryggen”.
I aktiebolag är det alltid ägarna som bestämmer. Inte vd. Vd skall genomföra det ägarna fastställt, skriver ”Vitryggen”. Bild: Stefan Gustavsson / SvD / TT

Vd-frågan i kommunala bolag

En möjlighet är att uppdra till professionella headhunting-företag att sköta anställningarna.

ANNONS
|

Problemet med avsatta chefer för kommunägda aktiebolag är i första hand de politiska styrelseledamöternas oförmåga att anställa en vd. Bristerna visar sig främst i lönesättningar och krav på kvalifikationer. Detta är inget förhållande som är för stunden gällande. Dessvärre kommer fler olämpliga anställningar och avskedanden att ske.

Vad är då att göra? En möjlighet är att uppdra till professionella headhunting-företag att sköta anställningarna. Lönetaket skall då noggrant presenteras innan processen startar. Detta är en kostsam metod, men det är också kostsamt att betala för olämpliga vd:ar och avskedandet av desamma.

I aktiebolag är det alltid ägarna som bestämmer. Inte vd. Vd skall genomföra det ägarna fastställt. Ägarna av de kommunala bolagen är vi – invånarna i kommunen. Det ägarskapet representeras av kommunfullmäktige. Detta innebär att ledandet av dessa bolag är begränsat till tagna fullmäktigebeslut. Några utrymmen för egna hitte-på-verksamheter från dessa vd:ar finns inte såvida inte fullmäktige delegerat vissa specifika frågor till vd att lösa. Däremot finns förstås förslagsrätt.

ANNONS

Vitryggen

ANNONS