Varje medborgare bör få en peng till mer valfri vård

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet bygger på idén om en solidariskt finansierad vård.

ANNONS
|

Det är i mina ögon rätt väg att gå. Dock bör man diskutera själva utformningen av systemet. Här finns det mycket som kan förändras. Min uppfattning är sedan länge att de nuvarande socialförsäkrings- och bidragssystemen bör ersättas av en basinkomst på 3 000-5 000 kronor per person och månad, och jag har kommit till slutsatsen att något liknande bör införas inom hälso- och sjukvårdssystemet. Staten bör tilldela varje medborgare ytterligare 3 000-5 000 kronor per månad som medborgaren kan använda för att köpa den hälso- och sjukvårdsförsäkring som han eller hon själv önskar i stället för att alla ska tvingas in i samma system.

ANNONS

Det finns i dag en etablerad medicinsk vetenskap, och utöver det finns det också alternativa skolor inom medicinska vetenskapen. Vissa av dessa är säkert oseriösa, men med tanke på forskningens historia bör man inte kategoriskt avfärda de som befinner sig i vetenskapens utmarker eftersom det en dag kan visa sig att det var de som hade rätt hela tiden.

Den enskilde medborgaren bör därför ha rätt att välja mellan ett antal olika hälso- och sjukvårdsförsäkringar som bygger på olika medicinska skolor så att medborgaren kan få den vård som passar honom eller henne bäst. Utöver det bör det också finnas möjlighet att välja mellan statliga, privata och kooperativa alternativ så att medborgaren kan välja den ägandeform som passar honom eller henne bäst.

Progressiv medborgare

ANNONS