Vården för de äldre bör bli bättre

Ädelreformen från 90-talet gjorde att landstingen överlät eftervården och äldrevården till kommunerna.

ANNONS
|

Det i sin tur innebar att flera sjukhem upphörde, däribland Bergerska sjukhemmet i Johansfors.

Sedan länge har huset stått tomt, förutom perioder av dåligt skött boende för nyhitkomna. Om ädelreformen snart nått sitt slut, kunde Region Halland återfå sitt sjukhem – ännu gömt och glömt i bästa naturläge vid Nissan. Stiftelsepengarna finns att tillgå som köpeskilling.

En tanke från grundarnas barnbarn.

Susanne Berger, Frösakull

ANNONS