Skyddsvärt. Marina reservat, som Kosterhavets nationalpark, där bilden är tagen, låter djur och växter återhämta sig.
Skyddsvärt. Marina reservat, som Kosterhavets nationalpark, där bilden är tagen, låter djur och växter återhämta sig.

Våra bortglömda hav

ANNONS
|

Helt plötsligt äter svenska folket sig mätta på fisk från Stilla havet. Är det inte konstigt att vi äter hoki från Nya Zeeland eller pangasus från Vietnam när vårt land omges av hav? Finns det ingen fisk i vår närhet?

Vissa forskare hävdar att haven kommer vara utfiskade om 40 år om inget görs.

1980, Brofjorden, Lysekil. Fiskeriverket provtrålar och fångar i snitt 200 kg torsk per timme. 20 år senare vart fångsten 0,4 kg torsk per timme. Siffrorna talar för sig själva. Vårt hav befinner sig i kraftig obalans.

Ålbeståndet har minskat med 99 procent de två senaste decennierna enligt den brittiska organisationen Glass Eels Limited. Torskbeståndet utanför New Foundland kraschade 1992 och har aldrig återhämtat sig.

ANNONS

I dagens miljödebatt tar klimatförändringarna stor plats. Många gånger nämns de stora regnskogarna, med sin fotosyntes, som jordens lungor. Regnskogarna tar helt riktigt upp mycket av den koldioxid som vi släpper ut, men är inte i närheten av den mängd koldioxid som tas upp av alla växtplankton i världshaven. Utan ett hav i balans kommer ökningen av koldioxid i atmosfären att påskyndas.

Att vi dessutom på grund av hälsotrenden blivit som besatta av omega tre och börjat fiska krill är än mer skrämmande. Krill, som är små kräftdjur, utgör grunden för stor del av näringskedjan. Att Industriellt fiska efter dessa kan jämföras med att spränga den nedersta våningen på ett höghus, vilket givetvis leder till kollaps.

Eftersom vi utnyttjar havet som en resurs måste vi också ansvara för att våra handlingar är hållbara. Havet måste respekteras, och om vi inte agerar nu kan det vara för sent. För att slippa äta fisk från andra sidan jordklotet kan vi ta hand om vårt hav.

Lösningen kallas marina reservat. Forskare i hela världen är överens om att marina reservat kan leda till friskare hav. Ett friskt hav producerar ett stort överskott, vilket inte bara gynnar allt liv i havet utan, även yrkesfiskarna, som slipper se sina jobb försvinna i takt med att vi konsumenter äter oss mätta på fisk från Stilla havet.

ANNONS

Marina reservat är ett steg i rätt riktning, och vi som bor nära kusten måste driva frågan. Sverige som har en väl inarbetad miljöprofil i världen får inte glömma bort haven. Vi har idag marina reservat för att skydda det som uppfattas som unika marina miljöer, men även det ”vanliga” havet måste skyddas. Ett närverk av marina reservat skulle gynna miljön, yrkesfiskare och alla som vill kunna äta fisk med gott samvete idag och i framtiden.

Inför fler marina reservat nu!

Bob Persson, miljöpolitisk talesman, LUF Halland

ANNONS