Vad som krävs av L för att hålla sig kvar

Självklara åtgärder.

ANNONS

Om Liberalerna skall lyckas behålla sin plats i Sveriges riksdag, fordras att man omgående lämnar Januariavtalet och väljer en ny partiledare som deltar och syns i riksdagsdebatterna.

Detta borde vara en självklarhet.

Larsjohan Svensson

ANNONS