Vad är problemet med koldioxid?

Dessa studier ger därför mer relevanta resultat och är även granskade av oberoende part.

ANNONS

Replik

Svar till Per-Olof Eriksson, 8/4.

Kärnkraft. För att bemöta den här typen av osanna uttalanden från olika miljögrupper har Sverige genom Vattenfall utfört certifierade livscykelanalyser enligt standard för samtliga sina kraftslag och för faktiska förhållanden. Dessa studier ger därför mer relevanta resultat och är även granskade av oberoende part. Enligt Vattenfalls analyser ger kärnkraft en klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv om 4 gram koldioxid per kWh, vattenkraft 9 gram koldioxid/kWh och för vindkraft 18 gram koldioxid/kWh. För fossila kraftslag ligger detta värde mellan cirka 500 och 1000 gram koldioxid/kWh. Slutförvaret av avfallet löser SKB, läs deras hemsida, eller så bränner man avfallet i nästa generations kärnkraftverk. Den ökande mängden koldioxid i luften har gjort vår planet grönare eftersom koldioxid är livets gas för växtligheten, så vad är problemet?

ANNONS

Håkan Bengtsson

ANNONS