Bild: Pontus Lundahl / TT

Vad är ett arbetarliv värt?

Förra året dog 58 personer i en olycka på jobbet i Sverige.

ANNONS
|

I år börjar siffran redan att närma sig 40. Dessutom skadades mer än 30 000 personer på jobbet förra året varav fler än 7 000 i Västsverige.

Det här är dessutom siffror som inte förändrats särskilt mycket under tid, om det går åt något håll så är det fel håll.

Regeringen har utfärdat en nollvision mot dödsolyckor på jobbet men insatsen i årets budget är fem miljoner kronor till arbetsmiljöinspektörer. Tyvärr är de oftast på plats först efter olyckan har varit framme.

I stället är det arbetsgivarna som måste ta sitt juridiska ansvar och minska riskerna på arbetsplatserna. Både för att hindra att arbetare skadar sig fysiskt men också psykiskt.

ANNONS

I ett arbetsliv som alltmer präglas av tidspress och snäva marginaler så är det frestande för arbetsgivare att inte ta arbetsmiljöarbetet på allvar.

I en ekonomi där tillfälliga anställningar blir allt vanligare och människor blir utbytbara för arbetsgivarna är det frestande för arbetsgivare att slita ut människor och inte ta ansvar för deras psykiska hälsa.

Svenskt näringsliv svarar på kritiken genom att vilja låta arbetsgivarna själva utse skyddsombud. Helst vill de ta bort systemet med regionala skyddsombud och ersätta det med ”oberoende arbetsmiljörådgivare” och här har de fått stöd i sina ansträngningar av SD.

Vi vill i stället skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Både genom att förbättra möjligheterna för skyddsombuden men framför allt genom att sluta prata om minskade risker och i stället göra jobbet. Skyddsombuden ska utses av arbetstagarorganisationerna och dess medlemmar och något annat än det vore att kringgå själva syftet med den svenska modellen.

De viktigaste insatserna är: ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tryggare anställningar, färre ensamarbetare, bättre utbildade arbetsledare och skyddsombud och inte minst arbetsgivare som bryr sig mer om sina anställdas hälsa än om sina ekonomiska marginaler. Till syvende och sist återstår frågan: Vad är ett arbetarliv värt?

Pierre Eriksson

ordförande för LO-facken i Halmstad

ANNONS

LÄS MER:Fler dör på jobbet – så ska dödstalen minskas

ANNONS