Uselt, cyniskt och skrämmande!

Pandemin har på ett tydligt sätt blottat uppenbara brister inom äldreomsorgen.

ANNONS

IVO har med svidande kritik lämnat sina rapporter och konstaterat att vården inte ens når upp till en lägsta nivå i många avseenden. Egentligen är bristerna kända sedan åtskilliga år, men ansvariga har valt att blunda hårt och hoppats på att det går över av sig självt. På ett otäckt sätt visar samhället hur man värderar äldre i Sverige. Politiker snackar runt och pratar strunt särskilt när de kommer i närheten av ansvarsfrågor. Regeringen verkar sedan länge ha vaccinerat sig mot både ansvar och stark kritik. Faktaresistens hade man redan tidigare. Statsministern talar myndigt till folket, men vad hjälper detta, när det oftast bara blir en massa ord utan verkan.

ANNONS

I början av förra smittvågen hette det: ”Vi ska ska skydda de äldre och sköraste.” Vackra ord - utan tvekan. Men sanningarna har blivit skrämmande tydliga. Många äldre covidsmittade har inte ens fått träffa en läkare för individuell bedömning. Felmedicinering med onödigt lidande inte ovanligt. Man har nekats sjukhusvård trots solklara behov. Läkare har satt in palliativ vård utan att individen haft några andra underliggande sjukdomar. Enda anledningen har varit åldern. Informationen till anhöriga har brustit eller varit obefintlig i samband med insjuknandet.

Ska det här föreställa Sverige år 2020? Det är uselt, cyniskt och skrämmande!

Tro det eller ej, men även politiker och beslutsfattare på alla nivåer blir gamla och svaga och därmed lika värdelösa som dagens äldre (enl. nuvarande synsätt). Svinhugg går igen!

Lars

ANNONS