”Önskar att ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän ställer sig frågan om hur de själva vill uppleva att bli äldre/äldre.”, skriver två pensionärer som har tankar om framtidens äldreomsorg.
”Önskar att ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän ställer sig frågan om hur de själva vill uppleva att bli äldre/äldre.”, skriver två pensionärer som har tankar om framtidens äldreomsorg. Bild: TT/arkiv

Tankar om äldreomsorg i framtiden

Två pensionärer presenterar flera förslag för äldreomsorgen.

ANNONS

• Äldreomsorgen ska inte utföras av vinstdrivande företag om vinsterna hamnar i aktieägarnas privata fickor.

• All personal ska ha adekvat utbildning om äldres behov och olika faser i åldrandet. Det är angeläget att förstå och ha kunskap om äldres behov av närhet, kärlek och ömhet.

Möjligen behöver det inte vara märkvärdigare än en smekning på kind eller arm, vanlig enkel taktil massage.

Även många äldre, äldre har behov av sinnlighet och sex.

• I särskilda boenden anser vi det nödvändigt att ta vara på det friska hos de boende, om boendet inte ska bli en väntan på döden.

Varje boende ska ha en dokumentation om vem han/hon är. Lista på vad hon/han gillar/ogillar: musik, mat, natur, kultur med mera. Vilka erfarenheter, kunskap finns med i bagaget. Nulägets fysiska förutsättningar.

ANNONS

• Skapa ett levande boende med de äldres medverkan. Sannolikt finns det förmågor bland 80-100 hyresgäster. Bilda en sånggrupp med dem som gillar att ta ton. Husets matråd, gärna i samverkan med köket. Berätta om reseminnen, ditt tidigare yrkesliv.

Inventera ”Vad kan den äldre boende hjälpa till med”. Minne eller gamla beprövade recept med mera.

Obs! På de flesta boenden i dag råder en tystnadens kultur, nästan lika tyst överallt? På vissa ställen syns heller nästan aldrig personal.

• Kvarboende nu och i framtiden.

Möjligen har principen om att vi äldre ska vara kvarboende, medverkat till att när flytten går till särskilt boende, då är vi redan inne i dödens väntrum.

Önskar att ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän ställer sig frågan om hur de själva vill uppleva att bli äldre/äldre.

Många kvarboende 85 av våra bekanta har inga nära anhöriga och det stora flertalet av gamla vänner är sjuka eller döda.

Vissa tror att de har ätit när maten är uppmikrad? Detta är inte så ovanligt. Skall äldre/äldre bo kvar hemma, anser vi att något konkret måste göras och brister åtgärdas.

Hemtjänsten som bäst känner den äldre kan eventuellt de medverka till att organisera matlag, transport, lotsning till närmaste servicehus, eller någon närliggande restaurang. En måltid skall vara trygg och helst lustfylld oavsett ålder.

ANNONS

Vi som kommer med förslagen är pensionärer och är

Ingrid Gunnarsson och

Thorsten Söderberg

ANNONS