Sverige bör nu göra allt vi kan för att så snart som möjligt ta det avgörande steget och bli fullvärdig medlem i den fria världens försvarsallians, anser skribenten.
Sverige bör nu göra allt vi kan för att så snart som möjligt ta det avgörande steget och bli fullvärdig medlem i den fria världens försvarsallians, anser skribenten. Bild: Olivier Matthys

Sverige är sårbarare utan Nato

Moderaterna är redo att tillsammans med andra partier leda Sverige in i Nato.

ANNONS
|

Rysslands brutala invasion av Ukraina har varit en ögonöppnare för många. Så länge Sverige står utanför Natos gemensamma och bindande försvarsgarantier är vi sårbara. Sverige bör nu göra allt vi kan för att så snart som möjligt ta det avgörande steget och bli fullvärdig medlem i den fria världens försvarsallians. Moderaterna är redo att tillsammans med andra partier leda Sverige in i Nato.

En regering som Ulf Kristersson leder kommer att lämna in en Natoansökan, om det efter valet finns majoritet för medlemskap i riksdagen. Inget parti kan ges ett veto mot en tydlig majoritet i riksdagen.

Sverige bör genomföra denna process tillsammans med Finland. Våra länder delar, av historiska och geografiska skäl, många säkerhetspolitiska intressen i vårt närområde. Ett svenskt och finsk Nato-medlemskap ökar stabiliteten i vår del av världen. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg konstaterade nyligen att processen för att ta in de båda länderna i gemenskapen kan bli mycket kort – om man vill. Och att man under tiden kan ge länderna det skydd som behövs.

ANNONS

Regeringen försöker hävda att EU och bilaterala försvarssamarbeten är ett bättre alternativ än ett svenskt Natomedlemskap. Det stämmer inte. Inget av de bilaterala försvarssamarbeten som Sverige har erbjuder några försvarsgarantier.

Nato har, till skillnad från EU, en gemensam försvarsplanering och framförallt ett starkt amerikanskt militärt engagemang. Det gör Nato militärt trovärdig och krigsavhållande. Ett uttryck för skillnaden i militär styrka är att de gemensamma försvarssatsningarna inom Nato är fyra gånger högre än inom EU. Det är med andra ord Nato som bär upp det gemensamma försvaret av Europa.

Sverige behöver därför så snabbt som möjligt ta del de försvarsgarantier som bara ett fullvärdigt Natomedlemskap kan ge. Det skulle minska vår sårbarhet och bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet.

Lars Püss (M), riksdagsledamot Halland

Pål Jonsson (M), försvarspolitisk talesperson

ANNONS