Sveket mot arbetarklassen totalt

L vill i en debattartikel 25/11 ”modernisera” arbetsrätten. Januariöverenskommelsen mellan regeringen L och C är ett stort svek mot arbetarna och den tillsatta utredningen kommer att cementera detta.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Moderniserad arbetsrätt är viktigt”, 25/11.

Den i dag redan urholkade lagen om anställningsskydd (las) som infördes som ”årets reform” 1974, som ett resultat av den massiva strejkvåg som följde på gruvarbetarstrejken 1969/70. Det är alltid arbetarklassens tryck underifrån som har resulterat i de reformer vi har i dag. Dagens arbetsrättslagstiftning ger ett skydd, om än begränsat sådant, till arbetare som vågat ta kamp mot orättvisor, dålig arbetsmiljö, lönefrågor, diskriminering med mera.

Turordningsreglerna som bland annat säger sist in först ut har på ett demokratiskt sätt sörjt för detta även om den tidigare borgarregeringen lyckades undanta två ”nyckelpersoner” från detta. Nu vill man gå längre och tvinga oss decennier tillbaka i tiden.

ANNONS

I den ”moderniserade” arbetsrätten vill man: Att i mindre företag frånta facket rätten att ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl! Håll käften och arbeta och ifrågasätt inte idiotiska order. Dessutom skall fler anställda kunna undantas från turordningen.

Ert tal om ”individens frihet, kvalitet och yrkeskunnande” är bara snack. Sverige har i dag Europas liberalaste lagstiftning vad gäller import av arbetskraft. Detta är en katastrof för hela yrkeskårer som byggnads- och åkerinäringen. Detta främjar förutom kriminalisering och åsidosättande av arbetarskydd också lönedumpning.

Den ”modernisering” ni förordar medför försämrade anställningsvillkor (visstid, provanställningar bemanningsföretag med mera).

Ni vill att arbetarna skall stå med mössan i hand som daglönare. Det är syftet med försämringarna av arbetsrätten, som kläds i de vackraste fraser om modernisering med mera. När nu dessutom Kommunal och IF Metall har sålt sin själ till kapitalet blir sveket mot arbetarklassen totalt.

Ta kamp för arbetsrätten ni som fortfarande har arbete kvar!

Stefan Johansson

Mats Larsson

Kommunistiska partiet Halmstad

ANNONS