”Det behövs alternativ på bostadsmarknaden och då inte bara nyproducerade ettor och tvåor utan större lägenheter till rimliga hyror över hela kommunen.”
”Det behövs alternativ på bostadsmarknaden och då inte bara nyproducerade ettor och tvåor utan större lägenheter till rimliga hyror över hela kommunen.” Bild: TT/arkiv

Större lägenheter till rimliga hyror behövs i Halmstad

Bostadsmarknaden är ett område där LO:s medlemmar i högre grad blir exkluderade när ett nyproducerat hus på Ranagård går för 7 miljoner kronor och snittpriset för en villa landar på 4 miljoner kronor i Halmstad.

ANNONS
|

I den Svenska modellen ansvarar fackförbund och arbetsgivarorganisationer för lönebildningen på arbetsmarknaden och kommer under 2023 att omförhandla ett stort antal av nuvarande kollektivavtal. LO:s medlemmar kommer in i en avtalsrörelse nästa år präglad av både inflation och erfarenheterna av pandemin.

En pandemi där LO:s medlemmar inte var dom som fick inreda hemmakontor och utföra sitt arbete igenom digitala möten. Det var LO:s medlemmar som körde bussarna, fanns på våra äldreboenden, stod i kassan, fanns i verkstadsindustrin på våra byggen och bar fram samhället under pandemin tillsammans med andra samhällsviktiga yrkesgrupper.

Men allt handlar inte bara om lönen. Utanför våra arbetsplatser ligger samhällsbygget som består utav våra välfärdstjänster och socialförsäkringar som har som uppgift att utjämna livsvillkor och omfördela resurser i samhället.

ANNONS

Hur vi väljer att utforma dessa har minst lika stor påverkan på livsvillkoren som lönebildningen på arbetsmarknaden.

Bostadsmarknaden är ett område där LO:s medlemmar i högre grad blir exkluderade när ett nyproducerat hus på Ranagård går för 7 miljoner kronor och snittpriset för en villa landar på 4 miljoner kronor i Halmstad.

Halmstad blir en segregerad stad där varje bostadsområde får en hög månadslön som biljett in och där hyresrätterna följer samma prisökning.

Det behövs alternativ på bostadsmarknaden och då inte bara nyproducerade ettor och tvåor utan större lägenheter till rimliga hyror över hela kommunen. Den bostadsmarknad som många av LO:s medlemmar möter i Halmstad kommun är i dag både för dyr, för liten och för exkluderande.

Fler bostäder med till både rimliga priser och rimliga hyror samt större storlekar behövs byggas i hela Halmstad kommun. För att detta ska bli möjligt så måste detta finnas som ett politiskt mål för den majoritet som styr kommunen efter valet. Vi vet att Socialdemokraterna i Halmstad vill bygga mer och särskilt hyresrätter och kommer att ha detta som mål efter valet.

I Socialdemokraternas valmanifest för valet 2022 finns bostäder som en prioriterad fråga och åren i opposition har partiet varit en stark röst för att byggtakten måste hållas i.

ANNONS

Socialdemokraterna var det enda partiet som orkade hålla i gällande översiktsplanen som är ett viktigt verktyg för att byggtakten ska hålla, och är i våra ögon det partiet som kan verka som en garant för att en så pass viktig fråga för så många av våra medlemmar hålls i och genomförs!

Handels S Fackklubb, genom Johan Lindahl

IF Metalls S Fackklubb, genom Bengt Arvidsson

Kommunals S Fackklubb, genom Anne Bergman

6F S Fackklubb, genom Lars-Uno Kroon

ANNONS