Stor brist i omdömet även från Företagarna

Replik

ANNONS
|

Apropå artikeln ”Företagarna ger sitt stöd till kommunen”, 29/10

Påminnelse: Att omdömet hos politiker och tjänstemän i Laholm har slirat har vi genom artiklar i HP fått avslöjat för oss skattebetalare. Nu har även företrädare för Företagarna med påstådd häxjakt visat samma brist på omdöme. Det krävs två för att dansa tango, i det här fallet, kommunen = köpare/beställare mot företagen = säljare/leverantör.

Reglerna är att vid uppköp över ett visst belopp krävs ett öppet anbudsförfarande. Under detta belopp görs nog inköp som i antal är större, men som var för sig är av mindre belopp. Jag är positiv till företag, de är bra för oss alla, men våra skattepengar får inte användas oansvarigt. Enskilda personer eller företag ska icke gynnas före andra utan skattepengarna ska på bästa sätt gynna samhället och dess skattebetalare.

ANNONS

Vi som bor här ger skatt till kommunen, det gör inte dom som arbetar här men bor utanför kommungränsen. Cykelköp, tänkarhattar, skolmöbler, markarbeten är kända exempel på så kallade affärer.

Frågan infinner sig, finns ett ”med mera”? Det är tråkigt och allvarligt om det finns en tendens till att hemlighålla detaljer i kommunens skötsel.

Till sist: är det rätt att dom politiska partierna bara vart fjärde år öppet visar och klargör sina ståndpunkter? Och jag hoppas att eventuell framtida nepotism avslöjas.

Luttrad

ANNONS