Stoppa bygget av nya Östergårdsskolan!

På Östergårdsskolan blev 60 % av eleverna behöriga till gymnasiet i år. På Stenstorpsskolan, Gullbrandstorpsskolan, Söndrumsskolan, Getingeskolan och Trönningeskolan låg siffran på cirka 90 %.

ANNONS
|

Denna segregation är ett av våra största problem, menar Lovisa Aldrin (L) ordförande i barn- och ungdomsnämnden som har sett liknande siffror år efter år. ”Skillnaderna mellan skolornas resultat är förfärande höga”, skriver Mattias Karlsson i sin ledare och menar att lösningen finns på nationell nivå. (HP, 20/8-20)

Men tänk om lösningen finns rakt framför oss? I varje krona vi lägger på att bygga den nya Östergårdsskolan som beräknas stå klar 2024? Kanske cementerar vi med den inte bara själva skolbyggnaden, utan även segregationen? Mitt förslag är därför att stoppa bygget av nya Östergårdsskolan och i stället sprida ut Östergårdseleverna på skolorna med den högsta behörigheten i kommunen. Genom att tänka större när man nu bygger nya skolor lite varstans i kommunen eller genom att använda de tomma paviljongerna som står lite här och var, borde det inte bli ett problem att skapa plats för eleverna och dessutom vara flexibla i frågan.

ANNONS

I Rosengård i Malmö fördubblades antalet elever som blev behöriga till gymnasiet när en sådan flytt ägde rum 2013 och eleverna från Rosengård i stället började skolan i det välbärgade området Limhamn. Anledningen till de förbättrade resultaten är enkel: Att se andra elever som är motiverade och lyckas gör att man själv vill lyckas. (Och inget talar för att redan studiemotiverade elever skulle bli mindre motiverade av arrangemanget.)

Sedan dess har flera kommuner följt i Malmö stads fotspår och i dagarna kom Trollhättans kommun med förslaget att stänga Kronans högstadium där man under många år satsat stora resurser på att höja gymnasiebehörigheten bland sina elever men utan resultat.

Det är hela vår stads ansvar att våra ungdomar ges förutsättningar att bli behöriga till gymnasiet! Stoppa därför nybygget av Östergårdsskolan och tänk om! Tänk större!

BK

ANNONS