Stadfäst inte den iskalla människosynen

Sverigedemokraterna i Halmstads kommun inkom i november 2020 med en motion om tiggeri.

ANNONS
|

I motionen föreslås att kommunen ska utreda möjligheten att med stöd i förändring i den lokala ordningsstadgan införa tiggeriförbud på allmän plats i Halmstads kommun.

Ordningslagen syftar till att bland annat trygga ordningen på offentliga platser.

Enligt kommunstyrelsen finns redan en möjlighet att med ett enkelt tillägg av ordet "tiggeri" i de lokala ordningsföreskrifterna göra företeelsen olaglig. Det är upp till politikerna i Halmstads kommun att göra ett sådant tillägg. Det förutsätter dock att politikerna i Halmstads kommun bedömer att tiggarna utgör en faktisk ordningsstörning.

Svenska sektionen av Amnesty International anser att straffrätten bara ska användas för att komma åt beteenden som samhället inte kan tolerera. Att be om hjälp kan aldrig klassas som ett sådant. Amnesty International tycker att det är bättre att polis och åklagare ägnar sig åt verkliga brott i stället för att ingripa mot människor som ber om hjälp för att de är fattiga. I själva verket innebär tiggeriförbud att desperata människor i stället begår brott eller utsätter sig för farliga eller exploaterande verksamheter för att försörja sig.

ANNONS

Det är min förhoppning att majoriteten av politikerna i Halmstads kommun inte vill stadfästa den iskalla människosyn som Sverigedemokraterna står för.

Marie Ekholm

gruppsekreterare i grupp 33 av Amnesty International

ANNONS