Spelar ingen roll vad det kallas - gamla och sjuka som drabbas

Nu har coronakommissionen presenterats och i likhet med IVO tidigare påpekas brister i vården.

ANNONS
|

Föga förvånande för dem som följer den politiska debatten.

Regeringen bär som alltid huvudansvar för vad som händer i Sverige, men detaljstyrning har sällan goda förutsättningar att få majoritet i riksdagen.

I stället är det i regioner och kommuner de största felen begås. Min förhoppning är de politiker som trycker på ja-knappen för nedskärningar i vården och skattesänkningar ska dömas hårt av väljarna. Spelar ingen roll om det döps till mer positiva ord som besparingar, effektivisering, valfrihet eller annat. Det slutar ändå med att våra sjuka och gamla inte får den vård de har rätt till. Underbemanning, många vikarier och otillräcklig läkarnärvaro är verkligheten, som vårdanställda långt tidigare varnat för.

ANNONS

Hoppas att ledamöter i region- och kommunfullmäktige slutar föreslå och rösta för skattesänkning och besparing (läs nedskärning). Ni har och kommer att få flera förlorade liv på era samveten.

Boris Sahlin

ANNONS