Spara på skolmat, snöröjning, nattis och skolbibliotek – var finns barnperspektivet?

Jag tycker det är skamligt att det saknas solidaritet med kommuninvånarna – skattebetalarna – och alla som drabbas.

ANNONS
|

Ja, Laholms kommun och dess styre. Nu har x antal nämnder redogjort för sina sparförslag. Intressant när nu S för ovanlighetens skull, men C som vanligt sitter med som bestämmande i kommunstyrelsen. Spara på skolmaten, snöröjningen, nattis och skolbibliotek. Var finns barnperspektivet? S pratade mycket om psykisk ohälsa före valet. Är den inte viktig att prata om längre?

Vår kommun är en landsbygdskommun. En landsbygd som är levande tack vare idoga lantbrukare och entreprenörer som aldrig ger upp. Vi har en landsbygd där det är generationsskifte och unga familjer väljer att söka sig sitt hem i Laholms kommun. Skolvägen måste vara säker, utbildningen till våra barn måste vara grundlig. Ungdomar måste få ett framtidsperspektiv som går utanför att måla penisbilder på Veingeskolans väggar.

ANNONS

Jag tycker det är skamligt att det saknas solidaritet med kommuninvånarna – skattebetalarna – och alla som drabbas. Däremot är det helt okej att höja sin lön med 13 procent (15 procent) i dessa tider när behoven hos barn och ungdomar i vår kommun är större än någonsin.

Vi vill väl ha barn som känner sig trygga, vi vill väl ha ungdomar som har framtidstro, vi vill väl ha vuxna unga som väljer Laholms kommun att komma hem till med sina familjer? Eller? Det är nu upp till S, SD och C att det blir verkstad i stället för prat och tomma ord.

Cecilia Roos

ANNONS