Under ett arbetsliv på 45 år betalar de flesta in miljoner kronor till det allmänna pensionssystemet.
Under ett arbetsliv på 45 år betalar de flesta in miljoner kronor till det allmänna pensionssystemet. Bild: Martina Holmberg / TT

Sluta dränera det allmänna pensionssystemet

Alla pensionsavgifter på löneinkomster överstigande 7,5 basbelopp går inte till pensioner utan förs direkt över till statskassan, menar skribenten.

ANNONS
|

Det arbetande folket i Sverige avsätter 18,5 procent av sin bruttolön till det allmänna pensionssystemet i syfte att få en rejäl pension på sin ålders höst. Under ett arbetsliv på 45 år betalar de flesta in många miljoner kronor.

Den allmänna pensionsreformen år 1994 utlovade rejäl pension i belöning för ett långt arbetsliv. Trots detta får de flesta av de 1,5 miljoner pensionärer som arbetat hela livet nöja sig med en allmän pension som efter skatt understiger EU:s fattigdomsgräns på 12 600 kronor per månad. Regeringen mjölkar ut varje år över 20 miljarder kronor ur det arbetande folkets pensionskassa.

ANNONS

Alla pensionsavgifter på löneinkomster överstigande 7,5 basbelopp går inte till pensioner utan förs direkt över till statskassan som dold skatt för helt andra ändamål. Bland annat kommer den nyligen beslutade pensionsreformen om höjd garantipension och bostadstillägg för alla de pensionärer som inte arbetat alls att delvis betalas av dessa pengar.

Efter denna reforms genomförande kommer många pensionärer som inte arbetat alls att kunna kvittera ut garantipension och maximalt bostadstillägg som i vissa fall är betydligt högre än vad de pensionärer får som arbetat hela livet. Detta är givetvis helt orimligt.

Nu är det snart val till Riksdagen. Vi är många pensionärer som vill veta hur de olika oppositionspartierna tänker kompensera det arbetande folkets pensioner under kommande mandatperiod. Berätta gärna om de löften och förslag ni har för att rätta till rådande orättvisor och obalans i det svenska allmänna pensionssystemet.

Mårten Pettersson

pensionsupproret i Varberg,

medlem i SPF-Seniorerna

ANNONS