Protester i USA samband med Högsta domstolens beslut kring aborträtten i landet. ”USA:s inflytande på resten av västvärlden innebär att konsekvenserna kan bli globala”, skriver representanter för L.
Protester i USA samband med Högsta domstolens beslut kring aborträtten i landet. ”USA:s inflytande på resten av västvärlden innebär att konsekvenserna kan bli globala”, skriver representanter för L. Bild: Keith Birmingham

Skydda aborträtten med eldskrift i grundlagen

Ett grundlagsskydd skulle göra det betydligt svårare att inskränka aborträtten.

ANNONS
|

Aborträtten handlar om en kvinnas grundläggande rätt att besluta över sin egen kropp. Det kan också bli en fråga om hennes liv och död. I Polen har ny lag gjort att kvinnor dött efter att ha förvägrats abort. Nyss föll bilan över USA:s kvinnor. Roe v. Wade, det högstadomstolsbeslut som 1973 fastställde att ingen amerikansk kvinna kan hindras från att göra abort, är undanröjt. Abortförbud eller kraftiga begränsningar av aborträtten införs nu i hälften av USA:s delstater. USA:s inflytande på resten av västvärlden innebär att konsekvenserna kan bli globala.

I Sverige är skyddet alldeles för skört. Denna livsviktiga rättighet kan upphävas med ett enkelt beslut i riksdagen. Därför fattade Liberalernas landsmöte i november i bred enighet beslut om att säkra den svenska aborträtten i vår grundlag. Ett grundlagsskydd skulle göra det betydligt svårare att inskränka aborträtten och skulle bättre spegla den grundläggande fråga om liv, hälsa och rätt till självbestämmande som rätten till abort faktiskt utgör.

ANNONS

Nu ansluter sig allt fler partier till Liberalernas krav på att ge aborträtten grundlagsskydd. Men vänstersidan tvekar. Det är dags för Socialdemokraterna att bekänna färg. Grundlagsutredningen behöver få ett utvidgat uppdrag för att utreda ett grundlagsskydd av aborträtten. Det brådskar!

Liberalerna kommer alltid att stå upp för varje människas rätt till sitt liv, sin kropp och sin framtid. Vi vill utveckla och grundlagsskydda aborträtten och tar avstånd från alla förslag som inskränker den, såsom förslag om samvetsklausuler som tillåter vårdpersonal att neka till att utföra aborter. Liberalerna kallar “samvetsfriheten” vid sitt rätta namn: vårdvägran. Vård ska utgå ifrån patientens behov, inte vårdpersonalens. Ingen, varken staten eller vårdpersonal, ska kunna ta sig rätten att utöva kontroll över en kvinnas livmoder och hela framtid. Låt oss dra lärdom av amerikanska kvinnors öde innan det är för sent. Låt oss säkra aborträtten med eldskrift i grundlagen.

Ann Molander (L), ordförande ambulans diagnostik hälsa

Lina Nordquist (L), social och sjukvårdspolitisk talesperson

Cecilia Elving (L), ordförande Liberala Kvinnor

Cecilia Rönn (L), toppkandidat riksdagen

ANNONS