Satsa på eldriven färd till kusten

När den svenska sensommaren var som allra ljuvligast kunde man i HP läsa att Harplinge äldreboende planerar en resa till Rhodos den 22 september.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Fem miljoner ska sätta guldkant på äldres vardag”, 30/8.

Enligt Hemvårdsnämndens ordförande är det särskilt viktigt för de äldre att resa utomlands. Många av de äldre har rest mycket i sina liv. Detta är förvisso sant. Den generationen som i dag nått äldreboendena har upplevt en period av enorm välståndsökning på alla plan. Detta har kostat massor av fossil förbränning och åstadkommit en klimatförstöring som ter sig alltmer hotfull för kommande generationers livsvillkor.

Jag önskar att Halmstads kommun köper eldrivna minibussar som i framtiden kan köra de äldre den korta bekväma vägen till vår fantastiska kust när vädret är inbjudande. Elen ska komma från solceller på boendets tak. Härliga barndomsminnen väcks utan ökning av koldioxiden i atmosfären eller skadliga höghöjdseffekter av flyget. Vilken lycka!

ANNONS

Marie Ekholm

medlem av Klimataktion och Miljöpartiet de Gröna

ANNONS