Hälften av elen som tillförs eller produceras i elområde 4 passerar normalt direkt till kontinenten.
Hälften av elen som tillförs eller produceras i elområde 4 passerar normalt direkt till kontinenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Riskanalys av vindkraftens effekter behövs

Vindkraft utanför Hallandskusten är ekonomiskt orealistiskt då de krävs lika stora investeringar för nödvändig reservkraft i extremlägen.

ANNONS

Replik på Per-Olof Ericksons insändare i HP 21/12 2021.

Erickson valde fel dag för sin insändare om ansvarslös satsning på vindkraft. Samma dag levererade vindkraften endast 3 procent av behovet, så att vi tvingades importera grönbrun el från Tyskland för 5,2 kr/Kwh. Varpå staten tillför elcertifikat och energiskatt om 0,39 kr, plus moms på hela beloppet.

Det inses lätt att antalet verk saknar betydelse när det inte blåser. Vindkraft utanför Hallandskusten är ekonomiskt orealistiskt då de krävs lika stora investeringar för nödvändig reservkraft i extremlägen. Experten Jan Blomgren säger att väderberoende energiformer inte kan utgöra mer än 30 procent av elmixen i ett säkert elsystem.

ANNONS

Hallands kust och skogsbygder utnyttjas redan optimalt av utländska intressen. Hälften av elen som tillförs eller produceras i elområde 4 passerar normalt direkt till kontinenten. Där tyska och kinesiska företag utnyttjar prissättning, som baseras på flerdubbla priser på rysk naturgas, brunkol och utsläppsrätter. Detta är inte ansvarsfullt.

Dubblerade elräkningar äter upp knaper pension och har redan påverkat pris på mat och konsumtionsvaror.

Vindkraft är inte ren då brytning av neodym orsakar spridning av radioaktivt material i Kina.

Slitaget på rotorbladen sprider 50 kg giftiga nanopartiklar per verk och år. Ej heller klimatvänlig om man inräknar indirekta effekter som minskad nederbörd, lokal uppvärmning, påverkan av våtmarker, tillväxt med mera. EU-rapporten ”Road to EU Climate Neutrality by 2050”, visar att kärnkraft är både billigare, mindre utrymmeskrävande och mer klimatvänlig än andra alternativ.

För att få en mer nyanserad debatt behövs en Parlamentarisk kommission för oberoende riskanalys av vindkraftens destruktiva effekter på ekosystem, folkhälsa, vård- och socialsystem, klimat, biologisk mångfald, samt basnäringarna lantbruk, skogsbruk, industri, fiske och turism.

Hallands horisont skall fortsatt vara fri. Den är skyddad av Miljöbalken Kap 4, som anger att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt ska beaktas vid Kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

ANNONS

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte

ANNONS