Vindkraft som produceras i Norrland hjälper inte energibristen i Sydsverige, menar insändaren.
Vindkraft som produceras i Norrland hjälper inte energibristen i Sydsverige, menar insändaren. Bild: Helena Landstedt/TT

Regeringen har misslyckats med energisystemet i Sverige

Regeringen tar för lätt på att man har det ytterst ansvar för elförsörjningen i Sverige. Skall verkligen regeringen ha ansvar för att Sverige har tillräckligt med el? Det verkar inte fungera så bra. Frågan har politiserats för mycket.

ANNONS
|

Svenska kraftnät larmar om elbrist, VSP skriver att sju av åtta branschorganisationer inom infrastrukturen i Sverige pekar på att elsystemet är det största problemet, Stockholms handelskammare bedömer att Stockholm går miste om 300 000 arbetstillfällen på grund av elbrist; elpriserna går upp kraftigt , företag stänger för att elen blir för dyrt, företag vågar inte expandera/etablera sig på grund av el bristen, massmedia går ut med ”dammsuga mindre ” och vi vet att mycket el kommer att krävas i framtiden etcetera.

Regeringen tar för lätt på att man har det ytterst ansvar för elförsörjningen i Sverige, och försvara sig med att Sverige exporter el och att vi har överskott av el på grund av vindkraftverk i Norrland. Vindkraftselen produceras bara när det blåser och överskottet hjälper inte södra Sverige. Vindkraften går inte att planera.

ANNONS

Vad sker då? Ringhals stänger två reaktorer i förtid, senaste R1 vid nyår. Staten äger Vattenfall som är huvudägare till Ringhals. Besluten om stängning kan regeringen sätta stopp för. Regeringen gör frågan till en partipolitisk fråga och låter MP bestämma. För (S) är regeringsmakten viktigare än elförsörjningen. Regeringen ser inte till att ta ansvar för att det finns en infrastruktur inom elförsörjningen som garanterar att vi har en eltillgång i hela landet, året runt.

Vi kan naturligtvis köpa el från kolkraftverk. Vi kan sätta oss i händerna på Putin, som producerar el av gas från Ryssland. Vad händer när alla kärnreaktorerna i Tyskland läggs ner om något år. Efterfrågan av el drivs upp och priset höjs än mer.

El försörjningen är ju ingen ”skit- fråga”. Den måste tas på mer allvar och inte styras av MP och deras rädsla av kärnkraft. Vad bör göras? Återstarta R1 eller andra åtgärder som snabb garantera el?

Skall verkligen regeringen ha ansvar för att Sverige har tillräckligt med el? Det verkar inte fungera så bra. Frågan har politiserats för mycket. Behövs kanske frågan om elförsörjning delas upp som den ekonomiska politiken delas upp, på Riksbanken (motsvaras av nya Svensk kraftnät) och regeringen/riksdagen?

ANNONS

Bengt Åke Salsgård

ANNONS