Rätta mun efter matsäck!

Länsstyrelsen lovar mycket i reservatens skötselplaner. Men i praktiken finns det inga garantier för att åtgärderna kan genomföras, därför dags att man rättar mun efter matsäck.

ANNONS
|

Ett konkret exempel är Söderängarnas naturreservat. Efter 30 år av fri utveckling utan skogsskötselåtgärder har stora delar av reservatet förlorat de naturtyper som är viktiga att bevara. Nu har en ny skötselplan upprättats. Om det är möjligt att genomföra den omfattande restaureringen av området eller om åtgärderna är långsiktigt hållbara; det får vi som läser förslaget inte veta. Det redovisas heller inget om vad åtgärderna kommer att kosta.

Planen är skriven utifrån ett drömscenario där pengar finns i överflöd, kunnig arbetskraft står på kö och väderförhållandena blir gynnsamma.

Verkligheten ser annorlunda ut. Det krävs resurser för att lyckas vrida tiden tillbaka och återskapa det landskap som våra förfäder skapade med sin kunskap, djurhållning och med dåtidens redskap innan kväveregnet gödslade marken. Att vrida tiden tillbaka är som att segla i motvind: Gör du fel eller släpper rodret, om så bara för en liten stund, åker du tillbaka mot utgångspunkten igen.

ANNONS

När mark avsätts till reservat tas den ur produktion och får en mängd restriktioner som gör att de som ägt marken inte längre får sköta den. Om och när detta sker vill vi kunna lita på att Länsstyrelsens skötselplan kan följas. Vi har på flera håll sett att såväl länsstyrelser som Skogsstyrelsen saknar tillräckliga medel till skötsel. Ändå bildas nya, skötselkrävande reservat.

Vad gäller Söderängarnas naturreservat valde LRF att anlita en egen naturvårdsexpert för att göra det Länsstyrelsens borde gjort, nämligen en skötselplan, med budget. Planen visade på en kostnad för skötsel på 2,8 miljoner kronor över en tioårsperiod.

Finns det pengar till detta (det är bara ett av 180 reservat i länet)?

Om vi inte har råd att sköta dem är det bättre att avvakta med bildandet av nya reservat. Kvalité framför kvantitet!

Mathilda Clausén Wingårdh, Ledamot i LRF Hallands regionstyrelse

ANNONS