Rätt att strejka för rättigheter

Arbetsmarknad. Hamn­arbetarna väljer att möta Sveriges Hamnars lockout med full strejk i hamnarna. Det är rätt och riktigt.