Rasterna är alldeles för korta

Jag vill ha längre raster i skolan! Jag tycker att det är dålig studiero på våra lektioner och det är på grund av våra korta raster. Våra raster är endast fem till tio minuter långa.

ANNONS

Under våra raster hinner vi elever inte prata med varandra utan måste gå direkt till skåpen och lämna vårt material samt hämta nytt till nästa lektion. Det innebär att vi kommer att prata mer på lektionerna och inte hänga med! Till slut kommer det leda till att vi inte lär oss och att vi kommer ha stress inför att plugga till ett prov.

För det andra minskar risken för trötthet och huvudvärk bland oss elever om vi får möjlighet till längre raster så vi kan vara ute, andas frisk luft och vila. Detta hinner vi inte göra på våra korta raster som vi har nu.

ANNONS

För det tredje, lärarna får bättre lektioner med utvilade elever som automatiskt kommer vara gladare, piggare och mer aktiva efter de längre raterna. Detta kommer i sin tur leda till bättre skolresultat och betyg. Studieron kommer även att förbättras.

Vi får vara beredda på att vi kommer få sluta senare, men det kan vara allt från 15 till 20 minuter eller mer. Det tycker jag är värt för då kommer vi i alla fall hänga med, vara aktiva och utvilade till varje lektion.

Längre raster kan verkligen göra mycket för både oss elever och lärare. Vi får även en bättre skolgång om vi bland annat är utvilade!

Ge oss längre raster!

Elev i 7:an som vill ha längre raster.

ANNONS