Detaljplanen bör helt enkelt avvisas och en korrekt utförd budgetanalys för successiv renovering bör tas fram, menar skribenten angående Folkparken.
Detaljplanen bör helt enkelt avvisas och en korrekt utförd budgetanalys för successiv renovering bör tas fram, menar skribenten angående Folkparken. Bild: Jari Välitalo

Rädda Folkparken och det gamla Kulturhuset!

Kulturhusets unika utformning med verkstäder, loger och danssalar utgör tillsammans med den stora golvytan och scenen ett unikt verktyg för kulturlivet.

ANNONS
|

Varför?

Jag menar att Folkparken är skapat för att vara en träffpunkt för alla i Halmstad. En träffpunkt med vacker natur där alla är välkomna att umgås, uppleva och skapa både som deltagare och publik. En träffpunkt som möjliggör integration mellan åldersgrupper och där hälsoaspekterna av gemensam aktivitet med andra människor får existera.

Kulturhusets unika utformning med verkstäder, loger och danssalar utgör tillsammans med den stora golvytan och scenen ett unikt verktyg för kulturlivet. Att bygga en liknande infrastruktur där så olika verksamheter som idrott, performance, folkdans, musikal, konserter, cirkus, opera, teater och mycket mer får möjlighet att verka under samma tak skulle aldrig byggas i dag. Najaden är ett bevis på detta där titeln kulturhus okunnigt använts, när den korrekta branschtermen för byggnaden är kulturskola med konsertsal. Hos kommunen behövs branschkompetens inom scenkonsten för att kunna uttala sig om en renovering av Kulturhuset. Begreppet "det är för dyrt" visar på okunskap och ovilja hos politikerna och är ej grundat på fakta.

ANNONS

När?

Det är nu det gäller! Den detaljplan för Folkparken som snart kommer att beredas för beslut i fullmäktige riskerar innebära att Kulturhuset rivs och bebyggs med bostäder av Hökerums Bygg. Detaljplanen bör helt enkelt avvisas och en korrekt utförd budgetanalys för successiv renovering bör tas fram med branschkunniga personer. Halmstad Folkparks Kulturallians har sen en tid tillbaka tagit fram visionsritning, kostnadskalkyl och en välutvecklad verksamhetsplanering att utgå ifrån.

Hur?

Du som ledamot i fullmäktige avgör frågan. Jag vädjar till dig som enskild ledamot att tänka efter och tänka både med förnuft och känsla och rösta emot varje förslag som innebär rivning av Kulturhuset och byggande av ett bostadsområde i Folkparken. Nästa steg är att verka för ett rivningsförbud och sedan för ett kommunalt förvärv av de privata fastigheterna i parken.

Philip Carcamo 29 år, scenmästare, ljussättare och cirkusrigger

ANNONS