Det kustnära fisket och den småskaliga förädlingsindustrin utefter kusterna får allt svårare att överleva, skriver företrädare för MP.
Det kustnära fisket och den småskaliga förädlingsindustrin utefter kusterna får allt svårare att överleva, skriver företrädare för MP. Bild: Johan Nilsson/TT

Rädda det kustnära fisket

Dagens system fungerar inte för livet i haven och leder till kollaps av fiskpopulationer och ekosystem. Ett skifte måste till!

ANNONS
|

EU-kommissionen föreslår stora neddragningar på både torsk- och sillfiske i Östersjön. Men även fisket utanför Hallandskusten har förändrats i grunden de senaste åren. Nu måste riksdagen sätta ner foten.

Det kustnära fisket och den småskaliga förädlingsindustrin utefter kusterna får allt svårare att överleva. Dagens system fungerar inte för livet i haven och leder till kollaps av fiskpopulationer och ekosystem. Ett skifte måste till!

Hallands fiskehamnar, som förr tog emot stora fångster av torsk och sill får i dag i stort sett bara havskräftor.

I dag går största andelen fångad fisk från våra hav till fiskmjöl, framförallt till norska laxodlingar. Det storskaliga industrifisket i Östersjön fiskar närmare land och mycket tyder på att de nu föreslagna neddragningarna inte är tillräckliga för att rädda fisken i Östersjön.

ANNONS

Försiktighetsprincipen måste tillämpas och ekosystemansatsen få genomslag i förvaltningen av fiskbestånden. Vi vet inte allt som finns att veta och behöver agera på de indikationer som finns från forskare, näringar och miljöorganisationer.

Miljöpartiet anser att:

• Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram ett förslag på ett system för fördelning av kvoter med syfte att främja ett fiske som bidrar till att uppnå målet om god miljöstatus och som främjar den lokala ekonomin och fisket för humankonsumtion.

• Neddragning av kvoterna ska bara belasta det storskaliga industrifisket som inte fiskar för humankonsumtion. Dispenser till industritrålare att fiska nära kusterna måste omedelbart upphöra.

• Målen om levande hav måste implementeras i förvaltningen av fisket. Det så kallade MSY-målet, Maximum Sustainable Yield, om hur mycket fisk som “kan” fiskas upp utan att äventyra beståndens överlevnad, får inte vara ensamt styrande.

• Sätt in de åtgärder som vi i Sverige kan sätta in för att freda lek- och återhämtningsområden nu.

• Trålgränsen ska flyttas ut till 12 nautiska sjömil.

Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Elisabeth Falkhaven (MP), riksdagsledamot

Jan Riise (MP), ordförande MP Halland

ANNONS