”Är vägen mot minskad skjutning och gängkriminalitet legalisering av cannabis? Detta är enligt mitt sätt att se det helt fel väg att gå”, anser skribenten.
”Är vägen mot minskad skjutning och gängkriminalitet legalisering av cannabis? Detta är enligt mitt sätt att se det helt fel väg att gå”, anser skribenten. Bild: Matilde Campodonico

Problemets kärna är att ”vanligt folk” tycker att det är okej

Är vägen mot minskad skjutning och gängkriminalitet legalisering av cannabis? Detta är enligt mitt sätt att se det helt fel väg att gå.

ANNONS
|

Replik. Apropå ledaren ”Alla vinner på att legalisera cannabis”, 7/8.

Är vägen mot minskad skjutning och gängkriminalitet legalisering av cannabis? Detta är enligt mitt sätt att se det helt fel väg att gå. Problemet är att ”vanliga människor”, alltså personer som är väletablerade i samhället med arbete, familj och bostad, anser att det inte är så farligt att röka på lite, ”det är mindre skadligt än alkohol”. Detta är basen för försäljningen av dessa droger, och den stora inkomstkällan för de kriminella gängen.

Det framfördes också förslaget att man skulle sköta försäljningen via ett statligt monopol typ Systembolaget. Detta för att minderåriga inte skulle få tillgång till drogerna.

ANNONS

Om vi skulle fråga vilken ungdom som helst under 20 år om de kan få tag i alkohol, så skulle svaret vara ja. Systembolagets försäljning har ju inte stoppat privatimporten från Danmark och Tyskland, där öl och sprit flödar in övergränsen, och i många fall säljs vidare till bland annat ungdomar. Så att samma sak skulle gälla för marijuana är inte så svårt att tro, att trots en legal försäljning så kommer det att förekomma en illegal försäljning parallellt.

Vidare framfördes åsikten att man inte kan överdosera på marijuana. Det kanske är sant, jag sitter inte inne med kunskaper för att kunna besvara den frågan. Men jag kan rekommendera skribenten att lyssna på radions P1 från 24/8 ”En mammas dagbok” som beskriver den oro, ilska, ångest, sorg, maktlöshet och desperation en anhörig har, när närstående ägnar sina dagar åt att röka på.

Så vad är då lösningen på problemet? Jag har inte en patentlösning som skulle lösa problemet som genom ett trollslag. Med att ge mer pengar till polis och socialtjänsten eller att höja straffen, kommer inte att lösa problemen. För problemets kärna är att: ”vanligt folk” din granne, kollega dina vänner eller kanske du själv tycker att det är okej att röka lite för att slappna av. Eller vilken ursäkt man nu använder. Och detta är den bas som de kriminella har sin näring ifrån.

ANNONS

Patrik Nilsson

ANNONS