Två före detta kommunråd, Bertil Nilsson och Jörgen Andersson, manar kommunens politiker till besinning i flygplatsfrågan.
Två före detta kommunråd, Bertil Nilsson och Jörgen Andersson, manar kommunens politiker till besinning i flygplatsfrågan. Bild: Jari Välitalo

Politiker – besinna er om flygplatsen

Vi hoppas att de av Halmstads medborgare valda ledamöterna besinnar sig och tänker sig för noga innan beslut om att binda upp kommunen för driften av flygplatsen i tio år.

ANNONS
|

Kommunstyrelsen förbereder, genom sitt utskott, förslag till kommunfullmäktige angående framtiden för Halmstads flygplats. Det som har sipprat ut så här långt är att man avser att binda upp kommunen för drift under en kommande tio-års period.

Vi hoppas att de av Halmstads medborgare valda ledamöterna besinnar sig och tänker sig för noga innan beslut. Skall man utgå från de ekonomiska underskott som hittills redovisats skulle detta innebära att man binder fast kommunen för utgifter på mellan 150 till 200 miljoner kronor.

Oavsett vad man haft för uppfattning om landets corona-strategi, så är alla överens om en sak, nämligen misslyckandet inom äldreomsorgen, vilket resulterat i onödiga dödsfall. Vi skördar nu, tyvärr även resultatet av många års nedskärningar inom äldreomsorgen som kommunalpolitiker har ett tungt ansvar för.

ANNONS

Det kommer i framtiden krävas enorma resurser för att rätta till detta genom genomgripande investeringar såväl inom boende samt stora förbättringar av villkor för de som arbetar inom vården. Lägger man där till att den stora gruppen av 40-talister undan för undan kommer att efterfråga omsorg, så kommer detta att kräva stora ekonomiska resurser från kommunen.

Att i det läget lägga ut så mycket pengar på en flygplats kan inte vara försvarligt och vi är övertygande om att ansvariga i kommunfullmäktige kommer att tänka igenom detta.

De som försvarar dessa satsningar på flygplatsen menar att annars kommer vi att förlora cirka 2 000 arbetstillfällen och vår försvarsanläggning hotas. Detta säger man utan att visa något underlag för detta.

Vulgärargument utan förankring i verkligheten blir inte bättre för att dom ständigt upprepas.

Avslutningsvis så har nu de flesta människor lagt om sina resvanor, dels beroende på corankrisen samt på miljö-och klimatkrisen, som vi alla står inför. Det bör betonas att Halmstad är en eko-kommun, vilket innebär att politiska beslut skall styras mot en hållbar utveckling.

Bertil Nilsson

fd kommunråd (FP)

Jörgen Andersson

fd kommunråd ( S)

ANNONS