Politiken hör inte hör hemma i kyrkan

Församlingens viktigaste uppgift är att få människor att upptäcka tryggheten och glädjen i tron och att växa i den tro som håller i livets alla skiften.

ANNONS
|

Det finns en klar skiljelinje mellan de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet. Några nomineringsgrupper har ett politiskt parti bakom sig och andra är oberoende. I Söndrum-Vapnö församling är ”Kyrkan i Centrum” en nomineringsgrupp utan politiska kopplingar där medlemmarna är engagerade i församlingens verksamhet.

Vi är av den uppfattningen att politiken inte hör hemma i kyrkan. Detta blir tydligt när man läser en insändare från några LO-medlemmar (HP 9/9) där man skriver ”I valet står socialdemokraterna upp för de värden vi vill att Svenska kyrkan ska stå för”. För oss är det grundläggande kristna värderingar som skall styra, inte vad ett politiskt parti anser.

ANNONS

För nomineringsgruppen ”Kyrkan i centrum” (KIC) är det viktiga att församlingens arbete utgår från att kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Församlingens viktigaste uppgift är att få människor att upptäcka tryggheten och glädjen i tron och att växa i den tro som håller i livets alla skiften. Därför är det viktigt att församlingen utöver glädjefyllda gudstjänster med mycket sång och musik och undervisning för alla åldrar också arbetar med diakoni och mission och möter människor där de är och utifrån de behov de har utifrån övertygelsen om alla människors lika värde. I kristen tro intar barnen en särställning och Kyrkan i Centrum vill därför att barn och unga särskilt uppmärksammas.

Kyrkans uppgift är också att skapa mötesplatser och meningsfulla sammanhang där människor kan utveckla sin relation till Gud, till varandra och till sig själv. Guds kärlek till oss ska spegla sig i att vi visar att vi älskar varandra.

I kyrkovalets tre olika nivåer finns det alltid några nomineringsgrupper utan politiska bindningar. Vi uppmanar till att rösta "opolitiskt" på söndag eller om du väljer att förtidsrösta!

ANNONS

Bo Henningson, ordförande

Margareta von Bothmer vice ordf.

Stefan Rosén

ANNONS