Plast kan vara ett miljösmart val

Att förbjuda plastpåsar och inbilla sig att man gör en stor miljöförbättring går att diskutera!

ANNONS
|

Apropå artikeln ”’Kommunen kan visst göra något åt plastpåsar’”, 21/8.

Nu har plastpåsar blivit en symbolfråga avseende miljön. Plastpåsen är en mycket bra förpackning, rent av oslagbar. Det är inte plastpåsens fel att den hamnar ute i naturen! Det är vi slapphänta människor som är orsaken.

Det är sant att vid förbränning av vanlig plast i rätt förbränningsmiljö bildas huvudsakligen koldioxid och vatten. Då plasten mestadels är tillverkad av fossilt material, bidrar utsläppet av koldioxid tyvärr till växthuseffekt och dylikt. Om man i stället materialåtervinner plasten minskar koldioxidutsläppen. Det finns många bra exempel på material och produkter tillverkat av plastkomposit. Till exempel järnvägsslipers som nu används allt mer vid det eftersatta upprustningen av järnvägsnätet. Träslipers var impregnerade med kreosot, nu är det förbjudet. Betongslipers i all ära, men även betong bidrar till stora koldioxidutsläpp!

ANNONS

Som vanligt vid problem ropas det efter förbud. Om plastpåsen skall bort, varför inte pet-flaskor med vatten! Det finns mycket mer att tycka och säga om plast och miljö, men rätt använd är plasten ett fantastiskt och i viss mån oumbärligt material.

Vago

ANNONS