Placeringen av ett jättehotell mitt i det mest trafikerade stråket i Halmstads kommun är obegriplig, menar skribenten.
Placeringen av ett jättehotell mitt i det mest trafikerade stråket i Halmstads kommun är obegriplig, menar skribenten. Bild: Roger Larsson

Planerat trafikkaos!

De framtida kostnaderna för att lösa den uppkommande trafiksituationen kommer belasta alla kommunens invånare.

ANNONS
|

Placeringen av ett jättehotell mitt i det mest trafikerade stråket i Halmstads kommun är obegriplig. Lastzonen för allt avfall, återvinning, tvätt, gods och varor samt angöringsplats för ett hotell placeras mitt framför östra brofästet vid Österskans. Prognosen inför en vardag år 2040 är 49 bussar/timme, 5 500 cyklister/dygn, 10 000 gående/dygn samt 1 700 lastbilar och 4 600 personbilar per dygn.

I trafikutredningen Sweco 2020-04-20, som underlaget hämtats ur, hänvisar man till att konfliktpunkterna mellan de olika trafikslagen behöver hanteras vidare bland annat genom en tydlig utformning i genomförandet av detaljplanen. Men i det därefter framförda detaljplaneförslaget hänvisas det enbart till den tidigare trafikutredningen och konfliktområdena som skulle tydliggjorts omnämns inte alls!

ANNONS

"Kulturtorget" består till hälften av en svängradie för busstrafik, ett dubbelsidigt cykelstråk med gångbana samt en transformatorstation.

De framtida kostnaderna för att lösa den uppkommande trafiksituationen kommer belasta alla kommunens invånare. Lägg ner nuvarande detaljplaneförslag och våga göra rätt.

Lars-Gunnar Tönnerheden

ANNONS