Personalen inom sjukvården är oumbärlig

Region Halland som arbetsgivare har ett stort ansvar för sin personal och deras arbetsmiljö.

ANNONS

Det är oerhört ledsamt att höra och läsa om det missnöje och den frustration som finns hos många som arbetar inom vården.

Sjukvårdspersonalen gör verkligen ett fantastiskt och beundransvärt arbete och är värda all hyllning.

Men vi har sagt det förut, även om det är glädjande och uppmuntrande för dem som arbetar inom vården att få lovord, hyllningar och applåder så räcker inte det.

Vi måste också garantera en god arbetsmiljö. Stress, underbemanning, låg löneutveckling och ohälsosamma arbetstider sliter kraftigt och skapar naturligtvis stort missnöje.

För att få dem som arbetar inom vården i dag att stanna, men även kunna rekommendera vårdyrket till andra, så måste rimliga arbetsvillkor garanteras. Vi har som det är i dag tyvärr svårt att fylla platserna till Vård- och omsorgsprogrammen, vilket är djupt oroväckande.

ANNONS

Region Halland som arbetsgivare har ett stort ansvar för sin personal och deras arbetsmiljö.

Personalen måste få tid för återhämtning och det måste finnas möjlighet att planera sitt arbete, ta pauser och även kunna påverka schemaläggning. Vi måste ha konkurrenskraftiga löner, utvecklingsmöjligheter och arbetstidsmodeller som främjar trivsel och välmående.

Vi i Sverigedemokraterna föreslog i vårt budgetförslag bland annat extra satsningar för att få fler händer i vården, och likt tidigare, höjd ob-ersättning för usk.

Vi har också lämnat olika förslag på arbetstidsmodeller, som i andra regioner slagit väl ut, för bättre arbetsmiljö med ökad möjlighet till återhämtning och ökad trivsel som resultat.

Vi måste arbeta både för att behålla befintlig personal samt för att attrahera fler att söka sig till oss.

Som arbetsgivare måste vi också vara lyhörda, personalen måste känna att de blir lyssnade på.

Sjukvårdspersonalen är oumbärlig , utan dem stannar vården!

Carita Boulwèn

gruppledare

SD Region Halland

ANNONS