Man låter våra skattepengar rulla frikostigt när man vill göra sig av med obekväma anställda, skriver skribenten.
Man låter våra skattepengar rulla frikostigt när man vill göra sig av med obekväma anställda, skriver skribenten. Bild: Henrik Holmberg / TT

Nonchalant hantering av skattepengar

Hur länge skall vi tillåta våra kommunpolitiker hantera våra skattepengar så nonchalant som de gör?

ANNONS
|

Miljoner betalas ut i avgångsvederlag inom kommunen och dess förvaltningar till den ena chefen efter den andra som inte faller överordnade i smaken. Tror makthavarna sig om att vara förträffliga och felfria själva?

Makt korrumperar, detta verkar vara rena maktmissbruket! Det tycks saknas både folkvett, bildning och mänsklig anständighet. Man brukar ha lätt att hitta fel på de som är illa tålda.

Främst verkar det vara de manliga överordnade som stör sig på de kvinnliga dugliga cheferna och som tar till brösttoner. Det faktum att man inte ens inför den sparkade anser sig vara skyldiga att uppge sakliga skäl till avskedandet talar för att det finns en hund begraven!

ANNONS

Orsaken till tystnaden är sannolikt att det saknas hållbara motiv! Att man skulle värna den sparkade och ta hänsyn till att personalärenden kan vara känsliga torde vara undanflykter, då redan avskedandet i sig själv är stigmatiserande!

Det är för den egna bekvämligheten hos de som sitter i maktställning. Man låter våra skattepengar rulla frikostigt när man vill göra sig av med obekväma anställda som inte går deras ärenden … När skall överordnade sluta med att anklaga anställda för samarbetsproblem som de själva oftast är orsak till?

Kanhända börjar de inse att detta enbart slår tillbaka på dem själva och avslöjar deras egna tillkortakommanden! Samarbete kräver minst två, detta går inte att kräva av bara ena parten! Det framgår med all önskvärd tydlighet att Halmstads kommun inte är någon attraktiv arbetsplats och nog inte Region Halland heller …

När ska ledningar börja behandla så kallade personalärenden opartiskt!?

Så länge det finns osunda arbetsplatser med icke lämpliga chefer behöver vi flera whistleblowers.

A. L. Bertilsdotter

ANNONS