Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Trots det riskerar tre miljoner flickor att drabbas per år enligt WHO, skriver en representant för Plan International Sverige.
Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Trots det riskerar tre miljoner flickor att drabbas per år enligt WHO, skriver en representant för Plan International Sverige. Bild: Janerik Henriksson / TT

Nolltolerans mot könsstympning – varje flicka är en för mycket

För att stoppa den skadliga traditionen måste världens makthavare tydligt agera för att försvara flickors rättigheter.

ANNONS
|

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Trots det riskerar tre miljoner flickor att drabbas per år enligt WHO. För att stoppa den skadliga traditionen måste världens makthavare tydligt agera för att försvara flickors rättigheter.

Könsstympning innebär att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet. Ingreppet innebär stora risker för flickans hälsa, som trauma, infektioner, kronisk smärta, komplikationer vid förlossning och ibland leder det även till döden. Det är främst flickor under 15 år som utsätts för ingreppet. Trots att riskerna är så stora och att FN har som mål att stoppa det, visar omfattningen att det inte är en tillräckligt prioriterad fråga. Men för flickors liv och hälsa krävs det att könsstympning lyfts upp på den globala agendan.

ANNONS

Förutom de många fysiska och psykiska konsekvenserna så handlar det om samhällets syn på unga flickor.

Könsstympning är inte begränsat till en specifik religion eller kultur, utan är ett tecken på djupt rotad ojämställdhet där gamla traditioner och värderingar gör att övergreppen fortsätter. I vissa fall ses det som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska bli kvinna och en förutsättning för att hon ska kunna giftas bort. Barnäktenskap leder i sin tur till att flickor riskerar att tas ur skolan , utsättas för våld och föder barn trots att de själva bara är barn. Könsstympning är alltså inte bara ett grovt övergrepp mot flickor, utan också ett globalt jämställdhetsproblem. Därför kräver vi att man stärker flickor genom att se till att de får ökad kunskap om sina rättigheter.

Plan International arbetar för att förändra attityder, beteenden och normer. Vi arbetar också för att beslutsfattare både på nationell och global nivå ska införa, stärka och följa lagar som motverkar könsstympning. Det kan utrotas under en enda generation med rätt åtgärder och att fler står upp för alla flickor som utsätts. Vi måste försvara flickors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Vi kräver förändring och nolltolerans mot könsstympning, är du med oss?

ANNONS

Leandra Plan International Sveriges ungdomsråd

ANNONS