Möt utvecklingen – kapa åtminstone åtta våningsplan

Förmodat minskat affärsresande får konsekvenser.

ANNONS
|

Vi Halmstadbor har av många parter uppmanats att tänka visionärt och framåtsyftande och att inte vara bakåtsträvare när det gäller frågan om det tänkta hotellbygget vid Österskans.

Nu hör och läser jag i media att: "Jättekoncernen Ericsson tänker halvera affärsresandet även när tiderna blir mera normala igen. Om fler gör likadant blir det ett dråpslag mot flyg- och hotellbranschen."

Jag drar då slutsatsen att fler "jättekoncerner" naturligtvis kommer att följa Ericssons exempel eftersom det betyder "klirr" i kassan och så ställer jag frågan: "Är jag bakåtsträvare eller visionär om jag föreslår att man i ett första steg – för att möta den utveckling Ericsson nu startar – kapar det tilltänkta hotellbygget om inte helt – så med åtminstone åtta av de tänkta sexton våningsplanen?"

ANNONS

Vi sammanträder digitalt numera

ANNONS